Fagakademiet

Tirsdag 17. september 2019
Håndtering av vold og trusler

17
sep.
2019
09:00 15:30

Sted

Stjørdal

- forståelse og forebygging Forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017, pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.