Arkiv for artikler til «Aktuelt om koronaviruset»


Fagforbundet har inngått avtale med Virke om utvidede rammer for overtid

Fagforbundet har inngått avtale med arbeidsgiverforeningen Virke om utvidede rammer for overtidsarbeid som følge av koronaepidemien. Avtalen gjøres gjeldende for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester, samt innenfor BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse).

16.03.2020

Fagforbundet fornøyd med Stortingets krisepakke

– Fagforbundet er fornøyd med at Stortinget kom fram til en krisepakke i løpet av helgen som både sikrer næringslivet bedre muligheter for å unngå konkurs og samtidig som den har en vesentlig bedre sosial profil overfor arbeidstakere som rammes, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

16.03.2020

Krisa må møtes med mer samarbeid

Fagforbundet får nå inn bekymringer fra mange av våre tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om manglende personell og ressurser til å håndtere krisa som koronaviruset har skapt. – Fagforbundet har tillit til landets fagmyndigheter og deres håndtering, men det er ingen tvil om at det vil det vil kreve mye av mange, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

16.03.2020

Fagforbundet har inngått ekstra­ordinær overtids­avtale i helse­sektoren

Fagforbundet, EL og IT og Fellesorganisasjonen har inngått avtale med Arbeidsgiverforeningen Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i helsesektoren, som følge av koronaepidemien. Avtalen omfatter virksomheter i overenskomstområdene 10, 11 og 13.

15.03.2020

Korona – rettigheter til frilansere og selvstendige næringsdrivende

LO har fått mange spørsmål om sykepenger, dagpenger og omsorgspenger fra gruppen med frilansere og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med korona-situasjonen. Her er svar på de vanligste spørsmålene.

14.03.2020

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Alle vårens lønnsoppgjør blir utsatt på grunn av korona-krisen. Gjeldende avtaler videreføres til august.

13.03.2020

Korona-pandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner – fellesuttalelse

KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommer med en fellesuttalelse på bagrunnen av den situasjonen landet befinner seg i nå. Les uttalelsen her.

13.03.2020

Korona - rettigheter til ansatte i frisørsalongene

Det kommer inn mange spørsmål vedrørende ansattes rettigheter i frisørsalongene som følge av situasjonen som har oppstått rundt korona-pandemien. Vi har svart ut noen av spørsmålene vi har fått inn og oppdaterer når det kommer mer informasjon.

13.03.2020

Korona-krisepakken: Helse- og omsorgstjenestene må få mye mer

– Det som regjeringa nå bevilger til kommunene står ikke i forhold til alvoret i situasjonen. Når regjeringa i dag bare setter av 250 millioner kroner, forventer vi at det kommer langt mer i de neste krisepakkene. Våre medlemmer i helsevesenet og eldreomsorga står foran en enorm jobb for å gi nødvendig helsehjelp og hindre at koranaviruset brer seg, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

13.03.2020

  Hva er dine rettigheter ved korona-tiltak

Når arbeidsgivere sender folk hjem, du blir satt i karantene eller skoler og barnehager stenger kan det være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. LO advokatene har gått gjennom de vanligste problemstillingene rundt dette.

13.03.2020