Arkiv for artikler til «Aktuelt om koronaviruset»


Billettinntektene stuper - kollektivtrafikkselskapene ber om krisepakke

Landet rundt kjører mer eller mindre tomme busser, trikker, tog og andre kollektivtilbud. Nå advarer en samlet næring om at uten billettinntekter vil konkurser komme. I et felles brev krever de en egen krisepakke.

19.03.2020

Står på for hjemmetjenesten i Oslo

Mediene melder om manglende smittevernutstyr for hjemmetjenesten og høyt arbeidspress. Hjelpepleier Britt Holand i bydel Østensjø rapporterer om ansatte som strekker seg langt for å nå fram med medisiner, hjelp og omsorg.

19.03.2020

Pensjonert personell i helsetjenesten kan jobbe uten å tape pensjon

Både i sykehusene og i kommunesektoren blir det nå mulig for alt personell i helsetjenesten å jobbe uten å tape pensjonsrettigheter. I helseforetakene omfatter ordningen alle kategorier arbeidstakere, mens i kommunesektoren omfatter ordningen til nå kun personell som jobber i helsetjenesten.

18.03.2020

Posten vil gjerne stille opp under koronakrisen

Fagforbundet Post og finans, som organiserer de postansatte, er positiv til at Posten kan ta på seg nye oppgaver i forbindelse med koronautbruddet. – Alle må bidra i den krisen vi nå har. Vi er stolte av alle våre medlemmer som nå stiller opp i en vanskelig situasjon, uttaler Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans.

18.03.2020

Slipper foreldrebetaling i stengte barnehager og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

18.03.2020

Åpner for at kommune­ansatte kan jobbe mer

Fagforbundet ser behov for å kunne legge om arbeidsplaner og at det er behov for å jobbe mer for at kommunene kan holde hjulene i gang under koronapandemien. - Vi må ivareta de ansatte som gjør en kjempeinnsats i disse dager, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

18.03.2020

  Sikrer nødløsninger til frilansere og selvstendig næringsdrivende (vg.no)

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at frilanserne skal få midlertidige nødløsninger, og skal slippe å vente i 17 dager etter bortfall av inntekter, skriver VG. Regjeringen: Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag.

17.03.2020

Utvida mulighet til bruk av overtid for ansatte i staten

Partene i staten har inngått avtale om blant annet å utvide muligheten for bruk av overtid, og sette tilside bestemmelsene om kjernetid i første omgang fram til 30. april.

17.03.2020

Kontingentfritak for de som er permitterte eller uten inntekt

Mange av Fagforbundet sine medlemmer er blitt permitterte, eller har mistet muligheten for inntekt på grunn av stenging av ulike bransjer. – Vi gir kontingentfritak for å lette hverdagen for de av våre medlemmer som har bortfall av inntekt, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

17.03.2020

Selvstendige næringsdrivende og frilansere får koronakompensasjon

Stortinget har vedtatt en rekke midlertidige ordninger for å hjelpe selvstendig næringsdrivende og frilansere som opplever bortfall av inntekt på grunn av korona-situasjonen.

16.03.2020