Arkiv for artikler til «Aktuelt om koronaviruset»


Innlegg fra en frilanser: Kulturarbeid satt på vent

Jeg jobber i kulturbransjen, en bransje som nå er hardt rammet av pandemien som herjer. Jeg er både frilanser som scenekunstner og har en deltidsstilling som publikumsvert for å få økonomien til å gå rundt. Ettersom alt jeg jobber med baserer seg på å samle mange mennesker sammen, så ble alt mitt levebrød satt på vent forrige uke.

23.03.2020

Vann, klima og korona

Rent vann og god håndhygiene er nødvendig for å begrense spredningen av COVID-19, så vel som mange andre infeksjonssykdommer. Men ikke alle har tilgang til rent vann.

22.03.2020

  Vis din stolthet med Fagforbundets profilbilde-­rammer!

Fagforbundet organiserer mange ulike yrkesgrupper. Vis din solidaritet og stolhet på Facebook med en av våre profilbilde-rammer!

21.03.2020

Nye unntaksregler om arbeidstid for ansatte på sykehus og i helseforetak

Fagforbundet har i dag inngått avtale med Spekter om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronavirusepedemien.

20.03.2020

Både LO og NHO vil sikre pensjon for permitterte

La permitterte blir stående i tjenestepensjonsordningen, selv om de ikke skulle ha rett til det etter ordinære regler. Dette er LO og NHOs krav til regjeringen i Korona-krisa.

20.03.2020

Ny overtidsavtale sikrer rettighetene til ansatte i private virksomheter i LO/NHO

NHO og Fagforbundet har blitt enige om utvidede rammer for overtidsarbeid. Fagforbundet har adgang til å avtale utvidede rammer for overtidsarbeid. Avtalen gjelder alle NHOs medlemsvirksomheter innenfor overenskomst 453, Pleie- og omsorgsoverenskomsten (481) og Ambulanseoverenskomsten (118).

20.03.2020

Tillitsvalgte er tatt inn i ledergruppa for å håndtere koronakrisa

På St. Olavs hospital i Trondheim har nå tillitsvalgte gått inn i ledergruppen. – Ledelsen har forstått viktigheten og nytten av samarbeidet med de tillitsvalgte. Jobben vi alle har i å ta vare på pasientene som kommer inn, samtidig som vi trygger de ansatte har blitt forenklet, forteller Sigmund Eidem som er foretakstillitvalgt for Fagforbundet.

20.03.2020

Mange lærlinger står i en vanskelig og uavklart situasjon

– Vi må huske at når denne krisen er over, er det fortsatt mange som skal gå opp til fagprøven, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

20.03.2020

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

20.03.2020

Dramatiske tider for frisørbransjen

Yrkesforbud, forvirring om hjelpetiltak og konsekvenser for frisørlærlinger er bare noen av problemstillingene Fagforbundet Frisørenes Fagforening står i om dagen. Få har kjent hardere på konsekvensene av koronaviruset enn frisørene.

20.03.2020