Arkiv for artikler til «Aktuelt om koronaviruset»


Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere nå lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

15.04.2020

LO krever høyere tillegg i kommunesektoren

Fagforbundet og LO Kommune har stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som på ulike vis er berørt av koronaepidemien. Det gir en ordning som treffer de som har økt belastning på ubekvemme tider som følge av arbeidet med koronapandemien, mener LO Kommune.

15.04.2020

Stiller krav før oppstart av barnehager og skoler

Fagforbundet forutsetter at myndighetene gir barn, foreldre og ansatte en god og trygg barnehage- og skolestart. Forbundet har stilt krav om smittevernutstyr, opplæring, bemanning og renhold.

14.04.2020

Avtaler høyere tillegg for helsepersonell under koronakrisen

Arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om høyere overtidstillegg for personell i helsesektoren.

08.04.2020

Avtale mellom Fagforbundet og KS for brann- og redningstjenesten ved force majeure - Koronaepidemien

– Det var nødvendig å få kjøreregler for dette, selv om dette er en bestemmelse som bare kan benyttes i helt spesielle tilfeller og når vilkårene i lovteksten er oppfylt. Selv i en krisetid skal lov- og avtaleverk overholdes, sier Karianne Hansen Heien i Fagforbundet.

08.04.2020

Ambulansepersonell bekymret for direktekontakt med koronapasienter

Yrkesgruppa står i fremste rekke i kampen mot viruset. De er redde for å bli smittet eller føre smitten videre til pasienter.

08.04.2020

Yrkesskadereglene utvides til også å omfatte korona-smitte

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Dette gjelder primært helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

07.04.2020

Gjenåpning av frisørsalonger: Mange ubesvarte spørsmål fra frisørene

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag la regjeringa fram syv endringer i koronaberedskapen. En av dem gir muligheter for åpne frisørsalonger. - Frisørenes fagforening har egentlig flere spørsmål enn svar etter pressekonferansen, sier Vivian Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes fagforening. Her er deres innspill til "koronaregler" i salongen.

07.04.2020

Barnehage, 1.-4.skoletrinn og SFO åpnes: Forventer å få være med på å lage nye retningslinjer

Regjeringen har besluttet å gjenåpne landets barnehager 20. april og 1-4. trinn i barneskolen og SFO fra 27. april. – Det må gis grundige retningslinjer i god tid før oppstart slik at vi trygger barn, foreldre og ansatte. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet, sier leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

07.04.2020

  Sjokkstart som tillitsvalgt: Fersk tillitsvalgt i Unicare ble permittert sammen med flere medlemmer

Mona Haug Ludvigsen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved Unicare Landaasen i Søndre Land kommune, var fersk i vervet da koronakrisa traff. 10 medlemmer, inkludert henne selv, ble permittert. – De som er permittert jobber med renhold og servicearbeid i spisesal, resepsjon og så videre, forteller Ludvigsen til Fagbladet.

07.04.2020