Nettstedet er under oppgradering, og kan derfor i perioder være ustabilt.

Ber om midlertidige pensjonsregler raskt

Mange kan tape mye på å bli meldt ut av tjenestepensjonsordningen sin om de blir permittert. Nå ber LO om midlertidige regler for pensjonsordninger for permitterte arbeidstakere under koronakrisen.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Målet er at flest mulig kan bli stående i pensjonsordningen sin og ikke blir meldt ut av ordningen i forbindelse med permitteringen. LO ønsker at de permitterte skal kunne stå i pensjonsordningen ved at den «fryses» uten at ansatte må meldes ut. Dermed kan man unngå at folk får redusert sin pensjon i framtiden.

Krever tiltak nå

LO forventer nå at det kommer tiltak fra regjeringen også på dette området.

-- Selv om det er lite sannsynlig med permitteringer i stat og kommune, så angår dette de mange medlemmene vårt i privat sektor som blir permittert. Det er bra at KS har gått ut og bedt kommunene om ikke å melde folk ut av tejenstepensjonsordningen, om det skulle bli aktuelt med permitteringer, forteller Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. 

Tillitsvalgte bør nå gjøre bedriftene oppmerksom på at denne muligheten trolig vil komme, og unngå at de melder ut sine permitterte ansatte før den midlertidige ordningen er på plass.

Rammer de med dårlig økonomi hardest

Finanstilsynet har i et notat til Finansdepartementet drøftet forslagene som LO og NHO kom med 20. mars. LO har i dag i brev til Finansdepartementet bedt om at denne saken behandles raskt. LO understreker at er det behov for ekstraordinære tiltak. Vår bekymring er særlig for de gruppene somvhar dårlig økonomi og som med dagens situasjon opplever stor utrygghet.

Det er vesentlig å sikre pensjonsopptjening og risikodekninger (innskuddsfritak og uføreordninger) i denne perioden med stor usikkerhet for ansatte og bedrifter.

Ber bedriftene fortsette å betale til pensjon

LO ønsker at flest mulig av de permitterte skal bli stående i sin pensjonsordning. Der det er mulig ønsker vi at pensjonsavtalen og sparingen fortsetter selv om de ansatte blir permittert. Dersom bedriften ikke finner å kunne opprettholde sparingen i tjenestepensjonen for permitterte, mener vi at de bør opprettholde betalingen for risikodekningene i permitteringsperioden. Dersom dette heller ikke er mulig å få til, må de ansatte kunne stå i ordningen ved at den «fryses» uten at ansatte må meldes ut. Da må også må den ansatte selv kunne få betale en fortsettelsesforsikring forrisikodekningene og/eller sparingen i permitteringsperioden.

LO ber også om at endringene i innskuddspensjonsloven § 6-1 og § 6-2 settes i kraft nå, slik at en arbeidstaker ikke må ha vært medlem i pensjonsordningen i minst 12 måneder for å beholde sin rett til opptjent pensjonskapital ved utmelding.