Korona endrer ikke ferieloven

(Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Ferien i 2020 blir for mange noe helt annet enn planlagt. Det er ikke nødvendigvis bare reisemål som endres, men koronakrisa kan også påvirke når uttak av ferie blir mulig.

09.06.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 11.06.2020

Alle har rett på ferie. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver styres av Lov om ferie, vanligvis bare kalt ferieloven.

Selv om dine rettigheter er lovfestet, har arbeidsgiver omfattende styringsrett når det gjelder ferie. Derfor er det viktig med dialog og samarbeid i ferieplanlegginga. I mange tilfeller kan det være lurt at både tillitsvalgt og verneombud er på banen.

Loven setter minstekrav, men utvidet ferie har du dersom du har kollektiv tariffavtale eller har en individuell avtale med arbeidsgiver.

Finn svar på arbeidslivet.no

Sjekk rettighetene dine før sommerferien (Fagbladet)