Nye smittevernveiledere i barnehage, skole og SFO

Uenig med Utdanningsforbundet: Fagforbundet mener skoleeierne ikke bør stenge skolen tidligere før jul. (Foto: Mostphotos)

Nå kan hele klasser og barnehageavdelinger komme sammen igjen. Smittesituasjonen endres fra rødt nivå til gult nivå, men avstand og håndvask er fremdeles viktige tiltak.

29.05.2020 av Informasjonsavdelinga

Kunnskapsminister Guri Melby varslet på en pressekonferanse onsdag 27. mai at de skulle løsne på smitteverntiltakene i barnehage og skole. Nå er de nye smittevernveilederne kommet.

Leder i Fagforbundet Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fra 2. juni skal man på skolene fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen. I barnehagen anses hele avdelinger som en kohort.

Leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal, deltok på et møte med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet der hun uttrykte at Fagforbundets medlemmer fortjente fri i pinsehelgen. – Det var viktig for Fagforbundet i møte med myndighetene å få de til å presisere at de ansatte kan bruke dagene etter pinsen til å sette seg inn i de nye rutinene, etter denne våren fortjener de ansatte en god pinseferie, sier May Britt Sundal

Etter møte sendte kunnskapsministeren ut en presisering om at det ikke forventes at nye planer skal være klar på tirsdag. – Man kan fint bruke neste uke på å planlegge en ny skolehverdag, presiserte Melby.

Gult nivå med moderate smittetiltak

Nye smittevernveiledere skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Det innføres et nytt system med rødt, gult og grønt lys, som helsemyndighetene skal bruke for å kommunisere hvilke regler som gjelder. – Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarioer, sier Melby.

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Grønt nivå

  • kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

Gult nivå

  • nå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Rødt nivå

  • her skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

  • Les mer om trafikklysmodellen hos Udir