Eget hefte med koronatips fra vernetjenesten

Utvalget for arbeidsmiljø i Fagforbundet har laget en trykksak med konkrete råd til alle hovedverneombud og verneombud. Det er unntakstilstand på så mange måter i koronasituasjonen. Utvalget betegner det som den største omstillinga på kort tid i arbeidslivet noen gang.

26.05.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 27.05.2020

– Det viktigste rådet er at vi i vernetjenesten må fortsette å tenke slik vi alltid gjør som verneombud, vi risikovurderer og bruker vanlige HMS-verktøy, sier Leif Johnsen på vegne av utvalget.

Johnsen er selv konsernhovedverneombud i Helse Vest. Han har under pandemien hatt digitale møter to ganger i uka med alle sine verneombud på de fire regionale foretakene i Helse Vest. Tilsammen er dette en vernetjeneste som dekker 30 000 ansatte.

– Det er viktig å stå sammen som et lag, og deltakelsen på de møtene har vært større enn vanlig, forteller han.

Last ned heftet "Verneombud under koronapandemien"

Frykt for mangel på smittevernutstyr

I helsesektoren spesielt, men også ellers i samfunnet, har mangel på smittevernutstyr vært et tema. På sykehusene er de ansatte vant til smittevern, men må kanskje bruke andre typer utstyr nå.

– Risikovurderinga der må være at de bruker det beste utstyret der det trengs mest, sier Johnsen, og legger til at dersom alternativet er intet smittevern, da bruker vi det som er nest best.

De som er minst vant med smitteverntiltak er de som er mest utrygge i jobben. Der er opplæring viktig. Johnsen synes det er laget mange gode opplegg som kan brukes digitalt, men understreker at arbeidsgiver har ansvar for sine ansatte, og for at smittevernstiltak fungerer.

Unntakstilstand krever ekstra innsats

Frykten for smitte, som mange har med seg i hverdagen, forsterkes gjerne av at ansatte får nye arbeidsoppgaver, utvida arbeidsdager, nye arbeidskolleger og nye måter å jobbe på.

Ledelsen og verneombudene må se de ansatte, og alle tiltak må risikovurderes. Der folk forflyttes fra at arbeidssted til et annet kan det i verste fall føre til at arbeidsplassen mangler verneombud.

– Derfor er det ekstra viktig at hovedverneombudene får tid nok til å jobbe overordna. Ingen skal gå under radaren når det gjelder liv og helse og et godt arbeidsmiljø.

For de som må jobbe 16-timersvakter kan arbeidsgiver sette inn kompenserende tiltak.

– Det kan være transport til og fra jobb, tilbud om overnatting og forpleining som mat og drikke. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, understreker Johnsen.

Må forberede oss til etterpå

Dugnad er et ord som er hyppig brukt under pandemien.

– Det er greit å kalle dette en dugnad nå når det står på som verst, men det som kommer etterpå er like sårbart, mener Johnsen.

Han ber om at vernetjenesten minner alle arbeidsgivere på at de må få på plass psykososiale støtteteam. De må være operative når vi skal tilbake til noe som ligner på normale tilstander.

– Verneombudene fortsetter som vaktbikkjer og vil gjøre sine risikovurderinger. Det tar ikke slutt om smittespredninga avtar, lover Leif Johnsen.

Last ned tips og råd