Fagforbundet krever en koronadugnad for flyktninger

Shattilla camp i Beirut Libanon Her bygges det i høyden - den eneste muligheten til å huse et økende antall flyktninger til Beirut. Mange vil bo i hovedstaden pga mulighetene for å skaffe seg arbeid. (Foto: Fagforbundet)

Den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Hellas, Jordan, Libanon og Libya har i lang tid vært prekær. Fagforbundet frykter at en spredning av koronaviruset i disse leirene vil kunne føre til en humanitær katastrofe. Vår koronadugnad må derfor ikke stoppe ved våre landegrenser.

23.04.2020 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre

Mennesker lever under særdeles dårlige sanitære forhold i disse flyktningleirene, og tilgangen til rent vann er begrenset. I tillegg er det langt flere mennesker der enn det leirene opprinnelig var beregnet for. Muligheten for å drive et aktivt smittevern er nesten fraværende.

Det oppholder seg i dag over 70 000 syriske flyktninger i Bekadalen i Libanon og om lag 6 millioner internt fordrevne i Syria. I Moria-leiren i Hellas er det om lag 20 000 mennesker, hvorav rundt 70 prosent er fra Afghanistan, 12 prosent fra Syria og de resterende er fra ulike afrikanske land. I disse leirene befinner det seg både asylsøkere, migranter og ikke minst allerede FN-godkjente flyktninger som venter på å bli bosatt, såkalte kvoteflyktninger.

Regjeringa må følge opp

Fagforbundet mener at regjeringen nå må vise politisk vilje til å følge opp initiativet som er tatt fra en rekke EU- land for å hente ut flyktninger blant annet fra leirer i Hellas.

Fagforbundet krever også at regjeringen straks gjenopptar inntaket av kvoteflyktninger, og at antallet kvoteflyktninger økes betydelig. Svært lave asylankomster så langt i 2020 gjør dette mulig. Kvoteflyktninger kan raskt bosettes i kommunene. Det kan bidra til at Norge er med på å lette presset på de mest sårbare flyktningene, som har oppholdt seg lenge i flyktningeleirer.