Veileder for smittevern i skole og SFO er klar

Uenig med Utdanningsforbundet: Fagforbundet mener skoleeierne ikke bør stenge skolen tidligere før jul. (Foto: Mostphotos)

27. april åpner skolene og SFO for 1.- 4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare. – Forutsetter et godt samarbeid mellom partene og at alle ansatte i skole og SFO blir involvert i forberedelsene, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

20.04.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.05.2020

Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Regjeringen har ønsket en gradvis og kontrollert åpning av skoler og barnehager, for å sikre tid til forberedelser og smittevernforsvarlig gjenåpning. Mandag 20. april ble mange barnehager gjenåpnet og samme dag kom veilederne for smittevern i grunnskolen, ungdomskolen og videregående opplæring. 

– Veilederen gir en god pekepinn på det videre arbeidet, men forutsetter at alle ansatte – lærere, fagarbeidere, assistenter, renholdere og andre yrkesgrupper i skole og SFO blir involvert i forberedelsene. Og at alle ansatte får opplæring i smittevern og smittehåndtering, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

 Ønsket tydeligere retningslinjer for SFO

– Fagforbundet hadde håpet at myndighetene ga tydeligere retningslinjer for skolefritidsordninga når det kommer til bemanning. Faste grupper som tilbringer mye tid sammen både i skole og SFO gjør at det må planlegges godt i forveien, sier Nord. 

Hun påpeker at det må tas hensyn til hva elevene liker å gjøre på fritida når de skal deles inn i grupper. – Alle 15 elever skal gjøre matematikk og norsk på samme tid i klasserommet, men alle vil ikke nødvendigvis spille fotball når de kommer på SFO, sier Nord. 

– Det må tas hensyn til elevers krav til opplæring, men også deres fritidsinteresser dersom dette skal kunne gjennomføres. Ledelsen i skole og SFO må samarbeide tett fram til åpning sammen med de tillitsvalgte. 

Renholdspersonell blir viktig

Fagforbundet ga innspill til myndighetene om at veilederen ikke bare måtte nevne viktigheten av renhold, uten å nevne viktigheten av at skolene har ansatte med renholds- og smittevernkompetanse.

– Ansatte med renholds- og smittevernkompetanse blir viktig å få på plass. Det er gode regler i veilederen for bruk og renhold av rom som elever og voksne benytter seg av, men det er kun renholdspersonell som kan garantere for dette, sier Nord. 

Mindre grupper med elever 

I veilederen står det at for de yngste elevene/elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse. Mange av Fagforbundets medlemmer i skole og SFO har ofte direkte kontakt med enkeltelever eller mindre grupper, noe som gjør at de ansatte kan ha arbeidsoppgaver i ulike klasser gjennom en hel dag.

– Enkelte elever trenger ekstra oppfølging gjennom skoledagen og de må fortsatt få den tilrettelegginga de har krav på. Det er viktig for våre medlemmer at det er tydelige rutiner for hvordan dette skal ivaretas med nye regler for smittevern, sier Nord. 

 

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.