SFO-ansatte venter spent på veileder

Uenig med Utdanningsforbundet: Fagforbundet mener skoleeierne ikke bør stenge skolen tidligere før jul. (Foto: Mostphotos)

Monica Jacobsen er avdelingsleder for SFO ved Ny-Krohnborg skole i Bergen. Hun ser fram til at veilederen for åpning av skole og SFO kommer mandag 20. april.  – Det viktigste den kan gi svar på, er hvor mange barn vi kan regne per voksen, samt retningslinjer for renhold.

17.04.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.04.2020

– Vi planlegger det vi kan på forhånd, men venter på svar om hvor mange barn hver voksen skal ha ansvar for og hvilke krav som stilles til renhold. Vi skal gjøre vårt aller beste, jobbe tett sammen på tvers av yrkesgrupper og holde motivasjonen oppe. Vi skal trygge barna som kommer til oss, og da må vi sørge for at vi ansatte også er trygg, sier Jacobsen.

Monica Jacobsen, avdelingsleder for SFO ved Ny-Krohnborg skole i Bergen. (Foto: Privat)

Jacobsen sier at det viktigste å få på plass før åpning er bemanning, renhold og opplæring i smittevernstiltak.

Vil ha krav som er tydelige

Hun får støtte av leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal. De siste ukene har hun stilt flere krav til veilederen som skal komme.

– Ansatte fortjener at veilederen gir en bemanningsnorm for skolefritidsordningen, konkrete og tydelige krav om hvordan man skal gjennomføre smittevern og at den gir svar som er relevante for alle yrkesgruppene som jobber i skolen, sier Sundal.

Må vite antall barn per voksen

Hun er enig med Jacobsen i at det viktigste veilederen må gi svar på er antall barn per voksen, krav til bemanning og renhold.
– Veilederen kan ikke bare nevne viktigheten av renhold, uten å nevne viktigheten at skolene har ansatte med renholds- og smittevernkompetanse. Det må sikres gode regler for bruk og renhold av skolens spesialrom, garderober, fellesrom, bibliotek og andre rom som elevene benytter seg av. Og det kan kun renholdspersonell garantere for.

Mange av Fagforbundets medlemmer i SFO og skole har ofte direkte kontakt med enkeltelever eller mindre grupper, noe som gjør at de ansatte kan ha arbeidsoppgaver i ulike klasser gjennom en hel dag.

– Elevene må fortsatt få den oppfølginga og tilrettelegginga de har krav på, og det har vært viktig for våre medlemmer at det kommer tydelige rutiner for hvordan dette kan gjennomføres, sier Sundal.