Nye unntaksregler om arbeidstid for ansatte på sykehus og i helseforetak

Fagforbundet har i dag inngått avtale med Spekter om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronavirusepedemien.

20.03.2020 av Nils Fredrik Hansen

Avtalen gir sykehus og helseforetak den samme muligheten som kommunene til å endre arbeidsplaner med kortere varsel enn normalt. Den sikrer også at ingen ansatte taper økonomisk på økt fleksibilitet i denne krevende situasjonen. Avtalen kommer i tillegg til avtalen om utvidet adgang til bruk av overtid.

Avtalen omfatter Spekters områder 10, 11 og 13, det vil si helseforetak med sykehusdrift, helseforetak og sykehus med driftsavtaler.

Les hele avtalen her