Leieavtale mellom Fagforbundet og

* Navn på leietaker

Leie av kurs- og konferanselokalene i Keysersgate 15 skal i all vesentlig grad foregå mellom kl. 08:00 og 15:30 (sommertid 15:00) og på virkedager

Ansvarlig kurs / konferanseleder

* Navn

* Epost

* Telefon

* Organisasjon / fylkeskontor

* Antall personer

* Lokaler leies fra dato

* Lokaler leies til dato

Dersom lokalene leies utover vanlig arbeidstid, se over, må leier betale for resepsjonstjeneste, vakthold, renhold mm.

Kurs/konferanseleder har ansvar for sikkerhet og evakuering etter egen instruks når brannalarmen går jf. egen branninstruks. Kurs/konferanseleder er ansvalig for å sette seg inn i vedlagte instruks.

Etter kl. 19.00 er alarmen på - den er stille - og det tar 90 sekunder før den utløses. Dører må være forsvarlig lukket. Utløses alarmen er det kurs/konferanseleder som er ansvarlig - og som må bære kostnadene, 1.700 kroner.

Kurs/konferanseansvarlig er også ansvarlig for eventuelle ødeleggelser som skjer ifb. med kurs/konferansen.

Fagforbundet sentralt er ikke ansvarlig for de skader som oppstår ved eventuelle uhell, ulykker i kurstiden.

* Sted og dato

* Kurs / konferanseansvarlig

... eller leietager på vegne av kurs- eller konferanseansvarlig

For Fagforbundet

......................................................................................................................

Obligatoriske felter er merket med *