Til hovedinnhold

Tirsdag 21. mars 2023
Digitalt kassererkurs for nye kasserere

21
mar.
2023
22
mar.
2023

Sted
Teams
Viken

Arrangør
Fagforbundet Viken

Kontaktperson
Ruth MP Thomsen
915 66 345

Fagforbundet Viken innkaller til Kassererkurs for kasserere, fagforeningsledere og revisorer som ikke har gjennomført dette kurset. Kasserer kurset er delt inn i 2 deler.


Del 1 består av en kort digital opplæring på ca. 10 min Alle nye valgte kasserere, revisorer og ledere får denne tilsendt automatisk når man registrere i Fane 2 med vervet.


Skal gjennomføres før del 2 - https://nettkurs.fagforbundet.no/kasserer 

Del 2 av kurset er lagt opp til en to dagers samling på totalt 14 timer på teams. Dere vil få inngående og grundig innføring, og det skal gjennomføres digitale oppgaver underveis.

Tid: Kl. 9:00 – 16:00 begge dager
Målgruppe: Kasserere, fagforeningsledere og revisorer fagforeningene.
Veileder: Kristine Bjella Stavn, Marita Thorsteinsen og Ruth MP Thomsen, veiledere Fagforbundet Viken

Påmelding innen 20. februar 2023

Det er maks 20 plasser på kurset.
Nye kasserere, revisorer og leder fra samme fagforeningen vil bli prioritert så de kan får gått sammen. Alle påmeldte vil få beskjed om de får plass her eller ikke etter fristens utløp. Ved behov vil det sette opp flere kassererkurs.

 


Med hilsen
Fagforbundet Viken
Ruth MP Thomsen
Opplæringsansvarlig Tlf. 915 66 345

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?