Til hovedinnhold

Onsdag 14. desember 2022
Fase 2 - 2023

14
des.
2022

Arrangør
Forbundsregion Viken

Kontaktperson
Astrid Solberg Isene
994 13 727

astrid.isene@fagforbundet.no

Til opplæringsansvarlige i fagforeningene i Viken

 

Her kommer innkalling til de tre første Fase 2 kursene i 2023. 

Fase 2 nr. 1 og 2 2023 på våren og Fase 2 nr. 3 tidlig høst.

 

Til informasjon så er de to siste Fase 2 kursene satt opp i innkallingen så man ser alle datoene for hele året. Innkallingen til disse Fase 2 kursene kommer våren 2023.

 

Mål for FASE 2:

Deltakerne skal etter FASE 2 være bedre i stand til å ivareta sitt verv og fremme Fagforbundets standpunkter. Dette både innad i egen organisasjon og utad.

 

MÅLGRUPPE:

Tillitsvalgte og verneombud som har fullført Fase 1

 

Viktig informasjon om Fase 2 og deltakelse

 

  • Det er totalt 10 dager pr kurs, du melder deg dermed på alle samlingene ved første påmelding!
  • Tillitsvalgte som står på venteliste og som har ventet lenge blir prioritert. Fordeling av plassene gjøres i samarbeid med fagforeningene.
  • Viktig at deltakerne prioritere å følge kurset hele veien ut for å få fullført.
  • Maks 25 deltakere pr kurs
  • Søknad om permisjon fra jobb skal ikke søkes før du har fått bekreftelse på at du har kommet med på kurset.
  • Når din påmelding er bekreftet, er påmeldingen bindende.
  • Når fristen for påmelding har gått ut vil deltagerne få beskjed om de har kommet med eller ikke på kurset innen 6.  januar.

 

OBS;

Vær oppmerksom at det er kort påmeldingsfrist og at alle tre Fase 2 kursene har påmelding samme dato innen den 14. desember.

Dette for at vi bedre kan samordne og fordele plassene.  

 

De som har ventet lengst vil bli prioritert først. Alle som søker om plass vil få beskjed innen 6. januar om de er kommet med eller ikke.

 

Ber dere også informere de tillitsvalgte om at de må gjøre seg godt kjent med retningslinjene som ligger vedlagt.

 

 

Vennlig hilsen

 

Astrid Solberg Isene

Forbundsregion Viken

Regionssekretær med opplæringsansvar

Tlf 994 13 727

E-post: astrid.isene@fagforbundet.no

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?