Til hovedinnhold

Tirsdag 23. august 2022
Kurs i folketrygdloven, håndtering av yrkessykdom- og yrkesskadesaker

23
aug.
2022
09.00
24
aug.
2022
15.00

Sted
Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Oslo

Kontaktperson
Kjell Håkon Norås
92802927

kjell.hakon.noras@fagforbundet.no

Bli kjent med folketrydeloven.  

Målgruppe: Hovudtillitsvalde, i tillegg inviterast ein representant frå fagforeiningane (leiar/nestleiar)

Fagleg ansvarlege: Anne Gry Rønning-Aaby (Forbundsadvokat), Per Egil Johansen (leiar av kompetansesenteret i Oslo) og Kathrine Forsdahl (sekretær i Fagforbundet Oslo)

Kurset tek for seg gjennomgang av sentrale bestemmingar i folketrygdloven og yrkesskadar, plenumdiskusjonar, caser og gruppeoppgåvar.

Frist for påmelding er 09.08.2022. Permisjonssøknad fåast automatisk på e-post ved stadfesta påmelding.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?