Onsdag 18. mai 2022
Fase 2-skolering. Del 1

18
mai.
2022
20
mai.
2022

Sted

Apotekergata 8, 0180 Oslo

Oslo

Arrangør

Fagforbundet Oslo

Kontaktperson

Kjell Håkon Norås

92802927

kjell.hakon.noras@fagforbundet.no

Velkommen til første del av Fase 2-skolering i regi av Fagforbundet Oslo.

Hensikten med kurset er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser. Målgruppen er tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo som har gjennomført Fase 1 i lokal forening.

Tema på kurset omhandler blant annet:

  • Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter.
  • Arbeiderbevegelsens historie og ideologi.
  • Verving, tillitsvalgtes rolle og funksjoner.
  • Drift av fagforening, fullmaktstruktur, møter, saksbehandling.
  • Innblikk i viktige verktøy for tillitsvalgte som Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, overenskomster / tariffavtaler / hovedavtaler.

Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, gruppearbeid og øvelser.

Varigheten på kurset er totalt 9 dager fordelt på 3 x 3 dager over en periode fra mai til og med juli. (Del 1: 18. - 20.5.2022, del 2: 1.- 3.6.2022 og del 3: 15.- 17.6.2022)

Deltakerne kan påregne enkelte arbeidsoppgaver mellom samlingene, og arbeid utover normal arbeidsdag på del 3 av kurset. Deltakerne må fullføre hele kurset.

Alle søkerne blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program og permisjonssøknad.

Frist for påmelding er 4.5.2022.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?