Til hovedinnhold

Onsdag 20. september 2023
Kurs i ansettelser i Oslo Kommune (avd.061)

20
sep.
2023
09.00 15.30

Sted
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Hausmannsgate 6, 8 etasje, 0186 Oslo
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Kontaktperson
Ragnar Asting
48113485

ragnar.asting@fagforbundet061.no

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo arrangerer kurs i avtalen om behandlingsmåten i ansettelsessaker i Oslo kommune og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Målgruppen er hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i Oslo kommune som ikke tidligere har gått på kurs i ansettelser

Målet med kurset er å sette de tillitsvalgte stand til å representere Fagforbundet i en ansettelsessak i Oslo kommune, kjenne til lov og avtaleverk og bruke dette, og kjenne til hvilke saker som skal behandles på de ulike nivåene i tillitsvalgtstrukturen.

Husk å ta med arbeidsmiljøloven og hovedavtalen

PÅMELDING

Påmledingsfristen er 04.September

 
Fagforbundet behandler dine personopplysninger for å administrere deltakelse på kurset/arrangementet. Dette inkluderer elektronisk kommunikasjon (e-post/SMS) knyttet til deltakelsen. For mer informasjon om Fagforbundets behandling av personopplysninger, se https://www.fagforbundet.no/personvern/
 
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?