Onsdag 1. desember 2021
Konkurranseutsetting og tillitsvalgets rolle

01
des.
2021
10.00 12.00

Sted

Teams

Viken

Arrangør

Fagforbundet Viken

Kontaktperson

Ruth Thomsen

915 66 345

ruth.thomsen@fagforbundet.no

Fagforbundet Vikens digitale plattform for skolering av tillitsvalgte

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunene kan det komme forslag om konkurranseutsetting. Da er det viktig at tillitsvalgte er klar over sin rolle og hva de skal gjøre. Vi ser også at en rekke kommunale tjenester (eksempelvis innen rusomsorg, barnevern, psykiatri og BPA) blir konkurranseutsatt gjennom innkjøp uten at tillitsvalgte blir involvert. Hvordan skal vi gripe inn i slike tilfeller?

Målgruppe: Alle typer tillitsvalgte som trenger økt kompetanse i dette tema.

Veileder: Bjørn Kristian Rudaa fra omstillingsenheten, Fagforbundet sentralt.

Påmelding innen 29. november- link til teams sendes ut dagen før til alle påmeldte.

Med de beste hilsen fra

Astrid Isene og Ruth Thomsen