Onsdag 1. desember 2021
Digitalt fagseminar

01
des.
2021
11.00 18.45

Arrangør

Fagforbundet Finnmark

Kontaktperson

Elin Severinsen

45884132

Fagdag på teams med tema forebygging av vold, trusler og trakassering 01.12.21.

Invitasjon til fagdag 01. desember kl 11.00 – 11.45 og 18.00 – 18.45 på teams med tema forebygging av vold, trusler og trakassering

 Vi ber om registrering innen 22. november 2021

Meld deg på via link: onsdag 1. desember, kl. 11.00 – 11.45:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Fagdagmedtemaforebyggingavvoldtruslerogtrakassering011221-kl1100-1145/register/

onsdag 1. desember, kl. 18.00 – 18.45:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Fagdagmedtemaforebyggingavvoldtruslerogtrakassering011221-kl1800-1845/register/

Bruk en annen nettleser enn Internet Explorer, f.eks. Chrome dersom du ikke får åpnet lenken.

For å kunne åpne linken må du logge deg på med ID. Du vil motta kode på sms.

Vi ber om at du registrerer e-post adressen du vil benytte på Teams.

Ved registrering sendes kvittering på oppgitt e-postadresse. Ta kontakt dersom du ikke mottar kvittering.

Link til webinaret på teams sendes etter påmeldingsfrist.