Torsdag 24. juni 2021
Webinar: Fagbevegelsens rolle etter 22. juli

24
jun.
2021
18.00 19.00

Dato: Torsdag 24. juni kl. 18.00-19.00.

Plattform: Microsoft Teams

Lenke: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiNmRhNjAtNGQyMS00YzFhLThhMGItYWNjMjA5N2RmZGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4184b6d-bcdb-42c7-84cd-5cd5a765d65b%22%2c%22Oid%22%3a%22f11c28a2-640c-417f-b8f5-d77a9b1f54f9%22%7d

Det er snart 10 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Hva kan Fagforbundet Oslo gjøre for å demme opp for ytre høyre og rasisme? Hva kan du gjøre på din arbeidsplass? Fagforbundet Oslo inviterer til webinar om fagbevegelsens rolle etter 22. juli.

Det blir korte innledninger om viktige temaer rundt 22. juli og en paneldiskusjon i etterkant.

Deltakere:

  • Ina Libak, tidligere leder av AUF fra 2018-2020.
  • Mani Hussaini, tidligere leder av AUF fra 2014-2018
  • Mats Kvaløy-Bjørbekk, tidligere rådgiver i AUF.

Bli med på årets viktigste diskusjon.

 

Foto Ina Libak: AUF.

Foto Mats Kvaløy-Bjørbekk: Torstein Brechan.