Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Offentlig forvaltning er ikke dyr!

illustrasjon offentlig ressursbruk
Ja, det er en myte at det sløses med offentlige midler. Illustrasjon, Fagforbundet (Foto: Jan Lillehamre)

Er det nå egentlig sant at Norge bruker så mye penger på offentlig sektor? En oppdatert rapport fra Fagforbundet om offentlig ressursbruk viser at det er brukt omtrent like mye hvert år de siste 25 årene.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet har oppdatert rapporten «Offentlig ressursbruk. Hva sier tallene?»  og det viser seg fortsatt at det er brukt omtrent like mye hvert år de siste 25 årene.

Hvor mye som brukes på offentlige tjenester er et spørsmål om politiske prioriteringer og fører ofte til diskusjoner i det offentlige rom. Da hevdes av flere at offentlig forvaltning må bli mer effektiv. Men utdanning, helse, skole og pleie og omsorg er menneskenære tjenester som skiller seg vesentlig fra vareproduksjon fordi arbeidet i begrenset grad kan  automatiseres. Det er grunn til å minne om at offentlig forvaltning i Norge faktisk allerede er blant de mest effektive landene i OECD.

Privat rikdom - offentlig fattigdom

De siste årene viser tallene at det er det privat forbruket som har økt på bekostning av offentlig tjenesteyting. Hvis denne utviklingen fortsetter vil vi få flere mobiltelefoner og møbler og kunne gå på flere restaurantbesøk sammenlignet med hva vi får av skole, helse og omsorgstjenester. Hvis vi vil beholde offentlige tjenester omtrent som i dag, må det brukes mer på velferdstjenester i tida framover.

Fagforbundet er opptatt av at debatten om offentlig sektor og offentlig ressursbruk baseres på fakta og kunnskap. Vi ønsker å belyse den langsiktige utviklingen i hvor mye som brukes på offentlige tjenester, ressursinnsatsen, og hvor mye mer befolkningen får av velferdstjenester, skriver Fagforbundets leder, Mette Nord, i forordet.

Last ned hele rapporten «Offentlig ressursbruk. Hva sier tallene?»

offentligressursbruk20171805171.jpg