Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

IKT-skandalen: Million­bøter etter outsourcing

Sissel M. Skoghaug
Helseminister Bent Høie avviste fagforeningenes bekymringsmeldinger. - Det er kun en underskrift på IKT-foretaksprotokollen. Den tilhører Bent Høie. Han har ansvaret, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd og mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko da Helse Sør-Øst vedtok å outsource IT-infrastrukturen, skriver NRK.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

«Vår vurdering er at det ikke finnes formildende omstendighet i denne saken», skriver Datatilsynet i en knusende rapport.

Ledelsen i Helse Sør-Øst får sterk kritikk for mangelfull sikkerhetsledelse og manglende etterlevelse av regelverket.

Les hele saken «Datatilsynet fant lovbrudd: Millionbøter etter outsourcing av sykehus-IT» på nrk.no

Datatilsynet kaller det en unik sak, og ser det som svært alvorlig at Helse Sør-Øst RHF ikke har forankret beslutningen hos sykehusene.

Ni sykehus må punge ut med 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr. Til sammen må foretakene ut med 7, 2 millioner kroner for lovbruddene. 

Kun fagforeningene advarte

NRK har gjennomgått alle styredokumentene til Helse Sør-Øst og Sykehuspartner i 2016 og 2017. Gjennomgangen viser at informasjonssikkerhet og personvern knapt er nevnt. Med unntak av fagforeningene har ingen i styret stilt spørsmål ved informasjonssikkerheten, skriver NRK.

Fagforbundet har tidligere advart – men ble ikke hørt.

– Våre tillitsvalgte og fagfolk advarte om risikoen i forkant og ba dem utsette vedtak om outsourcing, men verken administrativ ledelse, styret, eller helseministeren tok våre advarsler til etterretning. Vi foreslo samtidig å drifte dette i egenregi med de dyktige fagfolkene som allerede er ansatt i Helse Sør-Øst, men dette ønsket ble ikke imøtekommet, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, da skandalen ble kjent.

Helseminister Bent Høie har ansvaret 

Helseminister Bent Høie (H) ville ikke møte fagforeningene fordi han, ifølge departementet, var godt kjent med saksområdet.
Helseminister Bent Høie (H) ville ikke møte fagforeningene fordi han, ifølge departementet, var godt kjent med saksområdet. (Foto: regjeringen.no)

Helseminister Bent Høie avviste fagforeningenes bekymringsmeldinger. Sammen med El & IT og NITO ba Fagforbundet om et møte med helseministeren for å utrykke sin bekymring. Departementet svarte at de ikke hadde behov for et møte, fordi statsråden var godt kjent med saksområdet.

– Det er kun en underskrift på IKT-foretaksprotokollen. Den tilhører Bent Høie. Han har ansvaret, sier Sissel M. Skoghaug.

Fagforbundet mener IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne ha vært unngått dersom våre bekymringene om bruk av IT-ansatte i utlandet, hadde blitt lyttet til.

 

Tema i Stortinget denne uken

Senest denne uken var utenlandske tilganger til pasientinformasjon tema i Stortinget, etter at NRK fortalte at tilganger fra Israel har blitt sperret av Sykehuspartner.

 

Mer om personvernskandalen: