Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Busstreik avverget i natt

Mekling bussbransjeavtalen
Stein Guldbrandsen deltok i mekling om bussbransjeavtalen Nettbuss - Spekter, på vegne av Fagforbundet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

I to-tida i natt ble partene enige om et resultat i meklingen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter. Bussbransjeavtalen i Spekter er fortsatt lik bussbransjeavtalen i NHO.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Stein Guldbrandsen har representert Fagforbundets bussansattte under meklingen. Han anbefaler resultatet, men er noe mellomfornøyd med den økonomiske delen av avtalen.

– Vi er opptatt av at det fortsatt skal være to like bussbransjeavtaler i NHO og i Spekter. Det har vi klart å oppnå gjennom meklingen. Dette er for å motvirke konkurranse på de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Vi har også fått på plass slitertillegget, AFP og det samme generelle tillegget som i NHO-området, forteller Guldbrandsen.

Nådd målene

Stein Guldbrandsen er fornøyd med at de fleste målene som ble vedtatt på LOs representantskap er oppfylt i oppgjøret så langt.

– Det er gjort en usedvanlig god jobb når det gjelder sosial dumping, med å få på plass dekning av reise, kost og losji. AFP og det som kalles slitertillegget er også bra, sier han.

Bra for de fleste

Når det gjelder økt kjøpekraft for alle, så er ikke Guldbrandsen like fornøyd med resultatet for bussansatte.

– For de fleste er dette også et godt økonomisk oppgjør, men det er lite for ansatte innenfor bussbransjen. Bussbransjeavtalen er en normallønnsavtale, hvor de kun får det generelle tillegget. Det vil ikke være lokale forhandlinger.

Normallønnssatsene og minstelønnssatsene i Bussbransjeavtalen økes med kroner 2 535,- (kroner 1,30 per time).

– Jeg for forutsetter at vi fortsatt har en lik bussbransjeavtale i 2020. Da er det et nytt hovedtariffoppgjør. Da har vi mye å ta igjen, sier Stein Guldbrandsen.

Frist for uravstemningen er den samme som for LO-NHO-oppgjøret, innen 26. april.

Slitertillegget

Slitertillegget blir identisk med det som er avtalt mellom LO og NHO. Dette er et tillegg til pensjonen for dem som går av med pensjon ved 62, 63 eller 64 år og ikke arbeider ved siden av. LO og NHO bruker pengene fra fondet for Sluttvederlagsordningen for å finansiere dette. Et slikt fond finnes ikke for Spekter-bedriftene, derfor var det en utfordring å finne en løsning på dette i forhandlingene.