Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Moduler

Forsida Aktuelt arkiv

Se eldre nyheter

Flest heltidsstillinger i nord

faksfagbladet120218.jpg Vadsø, Tysfjord og Berlevåg ligger øverst på lista over kommuner som har redusert antall deltidsstillinger drastisk. Fagbladet kan fortelle at kommunene nord i landet er best på heltid.

Lær mer om Fagforbundets klimaengasjement i ny TV-serie

mettenordnrk2 Ny TV-serie om miljø, «Broen til framtiden», har går på NRK2 hver lørdag frem til konferansen med samme navn starter 9. mars.

Norge har 1,14 millioner uorganiserte arbeidstakere

En fersk Fafo-rapport viser at stadig færre arbeidstakere blir medlem av ei fagforening. - Alvorlig, men ingen krise, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Heltidskulturen på frammarsj i Songdalen

janneslotte Arbeidet for heltidskulturen begynner å gi resultater. Fagforbundets hovedtillitsvalgt Janne Slotte er prosjektlederen som skaper en heltidskultur i Songdalen.

«Kampen om barndommen»: Ny bok om barnehager til debatt

kampenombarndomen.jpg – Selv om det er kamp i tittelen, skal boka være en invitasjon til dialog og debatt, sier redaktør Tove Heggen Larsen. Fagforbundet står bak to av kapitlene i boka.

– Alle ansatte i barnehagen er like viktige

Fagforbundet er positive til skjerpingen av pedagognormen i barnehagen, men har tydelige krav som også skal ivareta alle ansatte.

Fagforbundet er positiv til å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene

region_rapport Hagen-utvalgets rapport Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, ble overlevert statsråd Monica Mæland for noen dager siden. Fagforbundet er positiv til noen av forslagene, men mener høringsfristen er for kort.

Kamp for heltidskulturen er kamp mot kvinnekulturen

sivkjllmoen.jpg For Fagforbundet er det ikke noe nytt å arbeide med å få kommunene til å opprette flere heltidsstillinger.

Fagforbundet støtter kravet om at Sør-Korea må sette fengslede fagforeningsledere fri

freehan Fagforbundet har sendt brev til Sør-Koreas president og støtter den internasjonale kampanjen for å få fengslede fagforeningsledere fri. Brevet er også sendt til Sør-Koreas ambassade i Oslo.

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har startet

mette_pensjon.jpg – Fagforbundet vil ta vare på viktige verdier i den ordningen vi har i dag, samtidig som vi må fornye den, sier Fagforbundets leder og leder for LOs forhandlingssammenslutning i kommunene, Mette Nord.