Nei til profitt i velferden

Fagforbundet vil at fellesskapets penger skal gi gode velferdstjenester til innbyggerne, ikke profitt til kommersielle selskaper.

Derfor jobber Fagforbundet imot privatisering og konkurranseutsetting i kommunene.  Fagforbundet sier nei til profitt i alle offentlig finansierte tjenester.

Du kan gjøre en forskjell ved å bruke stemmeretten din! 

Stem på et parti som som vil at kommunene skal ta ansvar for tjenestene sine sjøl!

I Oslo fikk folk og ansatte føle på kroppen hva som kan skje når et privat profittdrevet selskap tok over renovasjonstjenestene. Se hvordan Emil opplevde det i filmen under.  

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!