Arkiv for artikler til « »


Sju spørsmål og svar til kirkevalget

Fagforbundet har lagd sju spørsmål til kandidatene til bispedømmevalget, og fått svar. Spørsmålene handler om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i kirken, om kompetanseutvikling og samarbeid, gravferdsforvaltning, kirkebygg og homofiles rettigheter. Vi håper disse kan bli til hjelp når du skal stemme ved kirkevalget.

05.09.2019