Kirkevalget 2019

8. og 9. september er det, ved siden av kommune- og fylkestingsvalget, to kirkelige valg. Du kan både stemme på medlemmer til menighetsråd/sokneråd, og til bispedømmerådene.

Her kan du se Fagforbundets rådgiver, Bjarne Kjeldsen, flannelere og fortelle om hvorfor kirkevalget er viktig:

Som følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke, ny trossamfunnslov og ny kirkeordning, får Kirkemøtet et større ansvar for utformingen av lokalkirkens rammebetingelser. Med økt makt er det   viktig at medlemmer og ansatte i Den norske kirke vet hva kandidatene til bispedømmevalgene mener, også om spørsmål knyttet til organisering, arbeidsgiveransvar og økonomi.

Som den største fagorganisasjonen i Den norske kirke ønsker Fagforbundet å bidra til dette. Derfor vil vi stille spørsmål til kandidatene om temaer vi mener blir viktige i utformingen av Den norske kirke videre.

Se spørsmål til kandidater og lister til bispedømmevalget

Sju spørsmål og svar til kirkevalget

Fagforbundet har lagd sju spørsmål til kandidatene til bispedømmevalget, og fått svar. Spørsmålene handler om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i kirken, om kompetanseutvikling og samarbeid, gravferdsforvaltning, kirkebygg og homofiles rettigheter. Vi håper disse kan bli til hjelp når du skal stemme ved kirkevalget.

05.09.2019

Se flere artikler