Kirkevalget 2019

8. og 9. september foretas to kirkelige valg: 

  • Valg til menighetsråd/sokneråd
  • Valg til bispedømmeråd

Her kan du se Bjarne Kjeldsne flannelere og fortelle om hvorfor kirkevalget er viktig:

 

Som følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke, ny trossamfunnslov og ny kirkeordning, får Kirkemøtet et større ansvar for utformingen av lokalkirkens rammebetingelser. Med økt makt er det   viktig at medlemmer og ansatte i Den norske kirke vet hva kandidatene til bispedømmevalgene mener, også om spørsmål knyttet til organisering, arbeidsgiveransvar og økonomi.

Som den største fagorganisasjonen i Den norske kirke ønsker Fagforbundet å bidra til dette. Derfor vil vi stille spørsmål til kandidatene om temaer vi mener blir viktige i utformingen av Den norske kirke videre.

Se spørsmål til kandidater og lister til bispedømmevalget