Arkiv for artikler til «Mer om deltid:»


  Ja, vi kan løse bemanningsutfordringene i eldreomsorgen

Det hevdes i fersk kronikk i Aftenposten. Forfatterne mener at det er en sannhet med modifikasjoner at det mangler folk i eldreomsorgen.

27.08.2019

Vi trenger en heltidskultur

Fagforbundet arbeider for at ansettelser skal skje i hele stillinger og at deltidsansettelser skal være et unntak fra denne hovedregelen.

13.08.2019

Dette jobber Fagforbundet for

Fagforbundet arbeider for at ansettelser skal skje i hele stillinger og at deltidsansettelser skal være et unntak fra denne hovedregelen.

12.08.2019

Fakta om deltid

Over 70 prosent av dem som jobber i helse- og omsorgtjenestene i kommunene har deltidsstillinger.

12.08.2019

Deltidskrisa er reell og den rammer de unge

Høyres Heidi Nordby Lunde har bedt Arbeiderpartiet om å slutte å krisemaksimere når det gjelder ufrivillig deltid. Hun mener Ap svartmaler dagens arbeidsmarked siden antallet som har fått heltidsstilling har økt noe.

12.08.2019