Ut av deltidskrisa

Våre medlemmer fortjener trygge jobber. Derfor jobber Fagforbundet for hele, faste stillinger. Vi vil kjempe mot bruk av midlertidige ansettelser og løsarbeidere. Kommunene må bidra til å stoppe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

Du kan gjøre en forskjell ved å bruke stemmeretten din! 

Stem på et parti som jobber for hele og faste stillinger!

Deltidsstillinger byr på utfordringer for både ansatte og brukerne. Det går ut over kvalitet og livskvalitet. Se hvilke utfordringer Christina, som har en 19% stilling som hjelpepleier, møter i filmen under.

Overdreven bruk av deltid fungere like dårlig på fotballbanen som i arbeidslivet:

Vil du ut av deltidsfella?
Sjekk ut Fagforbundets heltidssider!

Mer om deltid:

Se flere artikler

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!