Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Nytt år, nye priser

Det blir ingen store forandringer i prisene for medlemskap i 2020. Forsikringene holder seg på samme nivå, mens prisen for pensjonister går litt opp. I tillegg er maksgrensa justert noe opp.

av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 08.04.2021