Nettstedet er under oppgradering, og kan derfor i perioder være ustabilt.

Enighet i lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene

Fr.v.: Eli Sævereid, eier av FUS - Trygge barnehager, Gun Hafstaad, Utdanningsforbundet Herdis Schärer, Fagforbundet og Christine Ugelstad Svendsen, Delta.

Partene ble tirsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager. – Det har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har fått en liknende profil som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene og PBL, sier Fagforbundets forhandlingsleder Herdis Schärer.

av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Partene som deltok i FUS-oppgjøret er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Resultatet i årets lønnsoppgjør i FUS-barnehagene

Generelle tillegg

For Fagforbundets medlemmer betyr dette følgende generelle tillegg fra 1.5.2019:

  • Assistenter med ansiennitet 0 - 16 år - kr 8.000
  • Assistenter med 20 års ansiennitet - kr 8.900
  • Fagarbeidere 0-20 års ansiennitet kr 12.000
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende fra 1.5.

Økning i minstelønnssatsene

Assistenter og fagarbeidere

Fra 1.7.2019 heves minstelønnen ytterligere for:

  • Assistenter med 16 års ansiennitet - kr 15.900 – Ny minstelønnssats kr 399.200*
  • Fagarbeidere med 16 års ansiennitet – kr 5.600 - Ny minstelønnssats kr 435.000*
  • Fagarbeider med 20 års ansiennitet – kr 2.600 - Ny minstelønnssats kr 435.000*

*Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå.

Fra 1.1.2020 heves minstelønnen for assistenter på 16 årstrinnet med kr 10.000 til kr 409.200. Både assistent og fagarbeider vil dermed nå toppen av ansiennitetsstigen fire år tidligere, dvs fra 16 år.

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

Stillinger med krav om høyskoleutdanning gis fra 1.5.2019 generelle tillegg fra 12.000-15.400 avhengig av om de har lederansvar/spesialutdanning.

Fra 1.7.2019 gis ytterligere minstelønnsøkning på enkelte ansienniteter. Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå.

Om FUS

FUS er en privat barnehagekjede med om lag 170 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen. 

Her kan du lese protokollen

Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.