Fagforbundet feirer 100-årsjubileum

Lørdag 14. februar 1920 møttes disse 29 alvorlige kommune­arbeiderne i Lille sal i Folkets Hus i Oslo for å stifte Norsk Kommune­arbeiderforbund, forløperen til dagens Fagforbundet. De var vei- og anleggsarbeidere, folk i tekniske tjenester, sporveisarbeidere og brannfolk som kjempet for retten til å inngå tariffavtaler for ordna lønns- og arbeidsvilkår.

Siden den gang har forbundet vokst i takt med velferdstaten og etter at Postkom (med sin egen stolte og enda eldre historie) nylig gikk inn i Fagforbundet er vi nær ved å runde 400 000 medlemmer. I dag er vi langt flere kvinner, og det har kommet langt flere yrker til, men de grunnleggende spørsmålene er fortsatt de samme: kamp for anstendig lønnsutvikling og ordna arbeidsforhold.

På de 100 årene har NKF og arbeiderbevegelsen samlet kjempet fram mange av de tingene vi er stolte av i Norge i dag. Små lønnsforskjeller, fornuftig arbeidstid, arbeidsmiljølov, sykepenger og ferie ble ikke til fordi politikerne eller arbeidsgivere innførte det, men fordi folk organiserte seg og krevde det. Og sånn er det faktisk fortsatt. Jo lavere organisasjonsgrad et land har jo mindre del av verdiskapningen får arbeiderne som faktisk har skapt den.

Mer om hundreårsmarkeringa