For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Nyheter for tillitsvalgte»


Brudd i lønnsoppgjøret i staten

– Partene har dessverre vært alt for langt fra hverandre til at det var mulig å finne en løsning i forhandlingene, sier Fagforbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg, Svend Morten Voldsrud. Oppgjøret går nå til mekling.

30.04.2019

Mellomoppgjøret 2019: Godt resultat i Oslo kommune

Det ble enighet mellom partene i mellomoppgjøret, med et godt resultat for våre medlemmer. – Vi er godt fornøyde med et kronetillegg på minimum 12 000 kroner, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.

30.04.2019

Gratulererer med arbeidernes kampdag 1. mai!

Fagforbundets leder, Mette Nord, får en travel 1. mai. Rett etter at KS-forhandlingene enten er i mål eller gått til mekling natt til 1. mai, skal hun ut og holde taler, i likhet med flere av forbundets tillitsvalgte. Men det er også mulig å gjøre en liten innsats på sosiale medier. Her kan du laste ned Fagforbundets 1.mai-bilde til å dele i sosiale medier.

29.04.2019

Grundige tillitsvalgte er gull verdt

– Det er mange som lurer på om de har rett lønn etter at Mikrigul sto fram i BA og fortalte at Fagforbundet hadde hjulpet henne til lønnsøkning på over 100 000, forteller Kenneth Rasmussen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bergen.

26.04.2019

Profittfri kommune i valgkampen i Bergen

Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen, vil ha profittfri kommune inn i valgkampen. Fortsatt er mer enn 70 prosent av byens barnehager private.

26.04.2019

Rekommunaliserte administrasjonen av kollektivtrafikken

Den nye fylkesadministrasjonen for Vestfold og Telemark er verken omstillingsdyktige eller attraktive nok til å drive organisasjonen som skal drifte kollektivtrafikken, mente politikerne. Feil, ropte Fagforbundet, og ble hørt.

26.04.2019

Partene skværet opp om pensjon

Det videre arbeidet med blant annet særaldersgrenser fortsetter som avtalt etter at Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene ryddet uklarheter av veien 4. april.

26.04.2019

Velferdstjenester kan ikke sammenliknes med andre tjenester, mener Fagforbundet

Folk flest synes ikke det er greit at private aktører de siste årene har tatt ut store summer i ekstraordinær høy fortjeneste, skriver nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug i Dagbladet 25. april.

25.04.2019

Oppgjøret for medlemmer i boligsamvirke er i havn

Torsdag 11. april 2019 ble det enighet i forhandlingene mellom LO og SAMFO. For Fagforbundet omfatter oppgjøret 426 medlemmer som jobber i boligsamvirke.

11.04.2019

Tariffoppgjøret i kommunene: Krever økt kjøpekraft, likelønn og uttelling for kompetanse

LO Kommunes krav i årets oppgjør er spesielt målrettet mot likelønnsutfordringene i kommunesektoren og grupper hvor kvinneandelen er størst. LO Kommune viser til at kvinneandelen i kommunene er høy, og utgjør over 75 prosent av årsverkene.

11.04.2019