For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Nyheter for tillitsvalgte»


Heder og ære til Amra Husic

Alle nominerte ble kalt opp på scenen og gledet seg til å få en liten premie. På samlingen til Fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo 28. november var det Amra Husic fra Kværnerdalen barnehage som fikk den aller gjeveste prisen. Hun ble årets tillitsvalgt 2019 og kunne ta med seg en tung plakett i glass som tydelig bevis på det.

02.12.2019

Nå vil også Ap skrote New Public Management

Arbeiderpartiets leder har tatt til orde for å bytte ut New public management i offentlig sektor med en tillitsreform. Det er musikk i ørene til Fagforbundet, som lenge har jobbet for å skrote en styringsform som ikke tar hensyn verken brukere eller ansatte.

21.11.2019

Fagforbundet Viken etablert, tre forbundsregioner opphører fra 2020

Kristine Bjella Stavn fra Buskerud ble valgt som den første lederen i giganten Fagforbundet Viken. Den nye forbundsregionen rommer 60 fagforeninger og 70 000 medlemmer, og stiftelsesmøtet minnet mer om et landsmøte i størrelse.

20.11.2019

NAV- saken - uføre kan ha krav på etterbetaling av pensjon

De som har fått uførepensjon fra KLP eller en kommunal pensjonskasse, og er rammet av Nav-saken, må kontakte pensjonsordningen sin når Nav har gjort nytt vedtak.

20.11.2019

Landskonferanser: Ungdom og pensjonister i Fagforbundet bygger generasjonsbro

Når Fagforbundet samler ungdommene og pensjonistene sine på Gardermoen til landskonferanser blir det til gode politiske verksteder. I slike samlinger er det ikke så stort sprik mellom en paneldebatt med rødgrønne ungdomspolitikere og et politisk innlegg fra Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet. - Et organisert arbeidsliv og et samfunn med mindre ulikheter krever både ungdommelig pågangsmot og den erfaringa vi har fra vårt yrkes- og organisasjonsliv, sa Davidsen.

14.11.2019

Fagforbundets leder har sendt brev til Chiles ambassade

– Det er nødvendig å engasjere seg og vise solidaritet med de som demonstrerer i Chile, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord. Deres krav om rett til offentlige tjenester, høyere lønninger, pensjoner og bedre helsetjenester, er på sin plass.

14.11.2019

  "Jeg tror veldig mange vil ha en velferdsstat som har fem minutter ekstra til folk"

Leder i For velferdsstaten, Linn Herning, skulle skrive boka om hvordan markedstenkning, kortsiktig bedriftsøkonomi og ekspertvelde gradvis har erstattet demokratiske systemer basert på helhetlig samfunnstenkning. Så ble hun syk, og har selv kjent på frykten for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.

14.11.2019

Hebron - en delt by

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har vært på besøk i ­Palestina med en delega­sjon på ­elleve deltakere. Fem av disse er Fagforbundets ambassa­dører for ­Palestina. De skal bli kjent med samarbeids­organisasjoner og mennesker i området. Men først, en tur til Hebron. Det gjør ­inntrykk.

14.11.2019

De gule vestene – opprøret mot Macron

Elina Dumont har vært med i de gule vestene fra starten. I 15 år levde hun på gata i Paris. Nå bruker hun livet sitt på å bedre vilkårene for fattige og hjemløse.

12.11.2019

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

07.11.2019