For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Møt månedens tillitsvalgt»


På tinget: Jan Bøhler

Jan Bøhler (Ap) fra Oslo er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Geir Ketil Hansen

Geir Ketil Hansen (SV) fra Nordland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Eirik Sivertsen

Eirik Sivertsen (Ap) fra Nordland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Anne Marit Bjørnflaten

Anne Marit Bjørnflaten (Ap) fra Troms er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Martin Henriksen

Martin Henriksen (Ap) fra Troms er 1. vara og et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Laila Gustavsen

Laila Gustavsen (Ap) fra Buskerud er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Gerd Janne Kristoffersen

Gerd Janne Kristoffersen (Ap) fra Nord-Trøndelag er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Sonja Mandt Bartholsen

Sonja Mandt Bartholsen (Ap) fra Vestfold er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009

På tinget: Anita Orlund

Anita Orlund (Ap) fra Akershus er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget. Hun er 2. vararepresentant, men 1. vara mens Anniken Huitfeldt sitter i regjering.

24.09.2009

På tinget: Magne Rommetveit

Magne Rommetveit (Ap) fra Hordaland er et av Fagforbundets medlemmer på Stortinget.

24.09.2009