For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Du kan stoppe sosial dumping

Gjør sosial dumping til en valgkampsak! Adeccoskandalen avslørte blant annet det store omfanget av innleide vikarer i kommunene. Det kan vi gjøre noe med.

22.08.2011

Innsyn i offentlige kontrakter

Lov om rett til innsyn i offentleg verksemnd (offentleglova fra 1. januar 2009), har regler om innsynsrett i offentlige dokumenter.

15.06.2011

Vårrengjøring - fra papir til nett

Fagforbundet har passert 320 000 medlemmer og det gjenspeiler seg i mangfoldet og mengden av trykksaker forbundet har.

10.05.2011

– Vær nysgjerrig

Ellen Tove Dahle Vorpenes er ansatt som sekretær i Fagforbundet Møre og Romsdal. Hun har erfaring med å lære opp Fase2-deltakere i hvordan de kan sette seg inn i arbeidsplassens økonomi.

07.04.2011

Påvirkning og medbestemmelse

En viktig jobb for tillitsvalgte er å påvirke beslutningstakere. Ikke minst i sammenhenger der det er viktig å overbevise kommunens politiske og administrative ledelse om at privatisering ikke er klokt.

03.03.2011

Ny verktøykasse: På jakt i den store selskapsjungelen

Kommersielle selskaper erobrer den norske velferdsstaten, og de har plantet sugerørene godt i fellesskapets kasser. Hvordan kan vi synliggjøre dette?

28.02.2011

Synlig i lokalsamfunnet

Det å være en synlig, positiv kraft i lokalsamfunnet, er ikke så hokuspokus som det kanskje høres ut. Selv om hovedoppgaven er å sikre lønns- og arbeidsforholdene til medlemmene, har alle Fagforbundets fagforeninger noe ekstra å by på.

31.01.2011

Synlig på arbeidsplassen

– Hopp i havet, lød utfordringa fra Fagforbundets avdeling 019 i Stavanger. Den tillitsvalgte hadde dykkersertifikat, tilgang på utstyr og inviterte ansatte i SFO, barnehage og skole til å hoppe inn i det ukjente i fjor høst.

02.12.2010

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett til å fortsette arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver.

15.11.2010

Varsling - en del av ytringsfriheten

Hensikten med reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er å bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

19.10.2010