For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Synlig i lokalsamfunnet

Det å være en synlig, positiv kraft i lokalsamfunnet, er ikke så hokuspokus som det kanskje høres ut. Selv om hovedoppgaven er å sikre lønns- og arbeidsforholdene til medlemmene, har alle Fagforbundets fagforeninger noe ekstra å by på.

31.01.2011

Synlig på arbeidsplassen

– Hopp i havet, lød utfordringa fra Fagforbundets avdeling 019 i Stavanger. Den tillitsvalgte hadde dykkersertifikat, tilgang på utstyr og inviterte ansatte i SFO, barnehage og skole til å hoppe inn i det ukjente i fjor høst.

02.12.2010

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett til å fortsette arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver.

15.11.2010

Varsling - en del av ytringsfriheten

Hensikten med reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er å bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

19.10.2010

Når og hvorfor tvister vi?

Med tvistesak tenker vi på tvist (uenighet) om tolkning eller anvendelse av bestemmelser i tariffavtalen.

03.09.2010

Fagforbundets medlemsportal

15. september lanseres Fagforbundets egne medlemssider på nettet. Portalen vil bedre medlemstilbudet og forenkle kommunikasjonen mellom tillitsvalgte, forbundet og medlemmene.

15.07.2010

Fravær på grunn av transporthindringer

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker dersom du ikke rekker tilbake på jobb på grunn av innstilte fly eller andre transporthindringer?

07.06.2010

Ny ordning gir lavere ytelser

Fra 1. mars 2010 er en ny ytelse kalt arbeidsavklaringspenger tatt inn i Folketrygdloven kapittel 11. Målsettinga er å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere mottakere vil få lavere stønad.

10.05.2010

Viktige verktøy i HMS-arbeidet

Både verneombudene og arbeidsmiljøutvalgene er forankra i arbeidsmiljøloven (AML).

04.05.2010

Viktig å vite om streik

Årets tariffoppgjør nærmer seg og fagforeningene må forberede seg på en mulig konflikt. Under finner du svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgte kan komme til å få.

05.03.2010