For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Kast papirene og verv på nett

Nå har du fått et ferskt og forbedret nettverktøy til å registrere nye medlemmer. Medlemsportalen er din nye verveportal.

15.03.2013

Krafttak for heltidskulturen

Vi trenger et krafttak fra tillitsvalgte for å nå målene om heltid. Deltidsarbeid har store konsekvenser for medlemmene våre, både når det gjelder pensjon, fødselspenger og sykepenger.

15.02.2013

Vikarbyrådirektivet er blitt til lov

Første januar i år fikk arbeidsmiljøloven nye bestemmelser om innleie av arbeidskraft i Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-12a og 14-12b.

21.01.2013

Avtaleverket – mest ditt

Bestemmelsene i tariffavtalene våre er på mange måter levende, avhengige av riktig stell og bruk.

20.11.2012

Sjekk datomerkinga

Fagforbundet vokser og har over 329 000 medlemmer i skrivende stund. Det er flott – for jo flere vi er, dess sterkere blir vi.

17.09.2012

Seksjonene debatterer

Ett år fram i tid, i september 2013, er det landskonferanser i seksjonene. Debatten er allerede i gang.

17.09.2012

Spørsmål om sykefravær i ansettelsesintervjuer

Har arbeidsgiver adgang til å spørre om sykefravær i ansettelsesintervjuer? Et nylig tilfelle viser at det kan være lurt å bli enige om noen av premissene allerede før intervjurunden begynner.

16.08.2012

Søksmålsfrister for ulovlig midlertidige ansettelser

Jobben dere tillitsvalgte gjør for å kreve medlemmer fast ansatt er flott. Mange av sakene blir løst ved at dere og arbeidsgiver ordner opp, men noen ganger må saken hele veien til rettsvesenet - og da var det disse søksmålsfristene igjen som det gjelder ikke å snuble i.

11.06.2012

Vernetjenestens rolle i mobbesaker

Mobbing er et økende problem i arbeidslivet, og stadig flere arbeidstakere faller utenfor på grunn av mobbing/trakassering. Nulltoleranse må flagges tydelig.

16.05.2012

Nådeløse søksmålsfrister

Det hviler noe trygt over arbeidsmiljøloven. Men på ett område er den nådeløs: Oversitter vi søksmålsfristene, mister vi retten til å prøve saken for domstolen. Uansett årsak. Uansett hvem som måtte ha skylda.

14.05.2012