For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Søksmålsfrister for ulovlig midlertidige ansettelser

Jobben dere tillitsvalgte gjør for å kreve medlemmer fast ansatt er flott. Mange av sakene blir løst ved at dere og arbeidsgiver ordner opp, men noen ganger må saken hele veien til rettsvesenet - og da var det disse søksmålsfristene igjen som det gjelder ikke å snuble i.

11.06.2012

Vernetjenestens rolle i mobbesaker

Mobbing er et økende problem i arbeidslivet, og stadig flere arbeidstakere faller utenfor på grunn av mobbing/trakassering. Nulltoleranse må flagges tydelig.

16.05.2012

Nådeløse søksmålsfrister

Det hviler noe trygt over arbeidsmiljøloven. Men på ett område er den nådeløs: Oversitter vi søksmålsfristene, mister vi retten til å prøve saken for domstolen. Uansett årsak. Uansett hvem som måtte ha skylda.

14.05.2012

Nytt og nyttig i tillitsvalgtportalen

Medlemsportalen er i ferd med å bli enda mer uunnværlig for deg som er tillitsvalgt. Mye nytt og nyttig!

10.04.2012

Vokt dere for foreldelsesfristen

Har medlemmer pengekrav mot arbeidsgiver, husk den alminnelige foreldelsesfristen på tre år.

09.04.2012

Skrinne kår for oppdragstakere

Antall oppdragstakere øker. Dette skjer ofte uten innblanding fra de tillitsvalgte.

07.02.2012

Nettsider for fagforeninga – enkelt og moro

Har din fagforening egne nettsider? Muligheten er i alle fall der. Og det er ikke vanskelig! Siden 2009 ha hele 330 fagforeninger fått egne hjemmesider. Det er dessuten morsomt å legge ut saker på nettet, forteller nettredaktør Oddveig Hebnes (57) fra Sandnes.

19.01.2012

Normalarbeidsdagen – Gull verdt

Normalarbeidsdagen gir faste og forutsigbare rammer for folks arbeids- og privatliv. Den er dessuten god for helsa vår.

03.11.2011

Kommunen vil privatisere – hva gjør du?

Arbeidet mot privatisering bør pågå hele tida. Målet må være å hindre at forslag om konkurranseutsetting og privatisering i det hele tatt kommer opp. Fagforeninga må likevel ha en strategi for hva de gjør om slike forslag kommer.

06.10.2011

Allmenngjøring av tariffavtaler

I 1993 vedtok Stortinget Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Det sikrer utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

12.09.2011