For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Innføring av renholdsstandard i din kommune

Kvalitetsstandarden for renhold INSTA 800 er et godt verktøy for å sikre kvaliteten på renholdstjenestene i kommunen, sikre like vilkår ved anbudsutsetting og hindre henvendelser fra useriøse aktører. Slik går du fram for å få INSTA800 innført i din kommune.

15.05.2015

Vårrengjøring på brosjyrelageret

Det er vår og tid for å rydde i gamle brosjyrer. Brosjyrer er ferskvare både når det gjelder innhold og illustrasjoner. Gradvis går Fagforbundet fra papir til nett.

14.04.2015

Lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapitel 16.

23.03.2015

Pass på deltidsbrannfolk

Har din kommune deltidsbrannper­sonell? Da må du passe på at medlemmene er rett registrert i Fane2, og at kommunen bruker pengene de er til- delt, til utdanning av deltidsbrannfolk.

28.01.2015

Stipend på den lure måten

Stipend til utdanning er et viktig medlemsgode, som også brukes til å verve nye medlemmer.

16.01.2015

Fakta, frivillighet og folkeavstemning

Reformer er politiske valg, ikke naturlover. Det kan være behov for enkelte kommunesammenslåinger, men vurderingene og beslutningene må gjøres lokalt.

15.12.2014

Hverdagsverving

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer. Fagforbundet er med i folks hverdag. Fagforbundet gjør en forskjell. Derfor er forbundet under angrep fra dem som ser at sammen er vi sterke.

20.10.2014

Bli nettaktivist!

Fagoreninger som er aktive på nett når ut til flest medlemmer og potensielle medlemmer. Ta plass på nett-taler­stol­en og snakk til hundrevis – ja, tusenvis – av interesserte.

07.09.2014

For mye utbetalt lønn? Trekk må avtales.

Mange arbeidsavtaler inneholder et punkt som sier noe om at hvis du har fått for mye lønn, vil virksomheten kunne trekke dette på neste lønningsdag.

01.09.2014

Bruk medlemsportalen

På fagforbundet.no kan alle medlemmer logge seg inn og komme til sin egen side i medlemsportalen.

11.06.2014