For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe noen

Tusenvis av mennesker setter livet på spill for en drøm om et liv i trygghet. Håpet om et bedre livgjør at mange risikerer eget liv foor å unnslippe vold, konflikt, vanstyre, utrygghet og matmangel.

07.09.2015

Lett å stemme

Kommune- og fylkestingsvalget er 14. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i din egen kommune på valgdagen.

31.08.2015

Appen for tillitsvalgte

Hvis du får vanskelige spørsmål på arbeidsplassbesøk, eller vil gjennomføre et kaffekurs: husk at Fagforbundet har laget en app som er kjekk å ha for deg som skal ut og møte medlemmer.

04.06.2015

Innføring av renholdsstandard i din kommune

Kvalitetsstandarden for renhold INSTA 800 er et godt verktøy for å sikre kvaliteten på renholdstjenestene i kommunen, sikre like vilkår ved anbudsutsetting og hindre henvendelser fra useriøse aktører. Slik går du fram for å få INSTA800 innført i din kommune.

15.05.2015

Vårrengjøring på brosjyrelageret

Det er vår og tid for å rydde i gamle brosjyrer. Brosjyrer er ferskvare både når det gjelder innhold og illustrasjoner. Gradvis går Fagforbundet fra papir til nett.

14.04.2015

Lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapitel 16.

23.03.2015

Pass på deltidsbrannfolk

Har din kommune deltidsbrannper­sonell? Da må du passe på at medlemmene er rett registrert i Fane2, og at kommunen bruker pengene de er til- delt, til utdanning av deltidsbrannfolk.

28.01.2015

Stipend på den lure måten

Stipend til utdanning er et viktig medlemsgode, som også brukes til å verve nye medlemmer.

16.01.2015

Fakta, frivillighet og folkeavstemning

Reformer er politiske valg, ikke naturlover. Det kan være behov for enkelte kommunesammenslåinger, men vurderingene og beslutningene må gjøres lokalt.

15.12.2014

Hverdagsverving

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer. Fagforbundet er med i folks hverdag. Fagforbundet gjør en forskjell. Derfor er forbundet under angrep fra dem som ser at sammen er vi sterke.

20.10.2014