For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Hverdagsverving er hardt arbeid

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer og dyktige tillitsvalgte. Fagforbundet er med i folks hverdag og gjør en forskjell.

08.12.2016

Fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider

Mange vet at man kan søke autorisasjon som helsefagarbeider hvis man allerede er omsorgsarbeider, men ikke alle vet hvordan man egentlig går fram og heller ikke hva som er fordeler og ulemper ved dette.

08.11.2016

Kokebok: Når krav om utvidet stilling blir avvist

Arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

11.10.2016

Møt medlemmene i sosiale medier

Fagforbundet er til stede på facebook, twitter, instagram og youtube – fordi medlemmene er det. Som tillitsvalgte kan dere bidra til å gjøre forbundet tydelig og tilgjengelig for medlemmene, også i disse kanalene.

22.08.2016

Ferie – en rettighet og en plikt

Det er sommerferietid og mange har spørsmål om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie. Vi samlet svar på vanlige spørsmål.

07.07.2016

Vanlige spørsmål og svar om streik

Under et hovedoppgjør må fagforeningene være forberedt på en mulig konflikt. Her er det svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få.

25.04.2016

Hva er "en bred, kollektiv ordning"?

Denne våren har det brutt ut en debatt om brede, kollektive ordninger i LO. Det er slike ordninger vi ønsker oss, men hva betyr det egentlig?

02.03.2016

Tariff 2016

Vi skriver 2016, og vi har et nytt hoved-tariffoppgjør foran oss. Lokale fagfor-eninger har debattert og prioritert på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden.

12.02.2016

Medlemstall fortløpende på app!

Øverst i tillitsvalgt-app'en er det nå mulig å følge den totale medlemsutviklingen time for time. Klarer vi å bli 350 000 til jul?

03.11.2015

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Om ikke alle veier fører til Rom, er det flere spor som kan brukes for å oppnå høyere stillingsprosent. En av dem er å hevde sin rett til utvidelse ved ledighet i stilling.

27.10.2015