For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Årets julegavetips!

Er du sent ute med julegavene? Hva med å gi en solidaritetsgave til Fagforbundets barneby i Angola.

06.12.2018

Hva oppnår vi med god klubborganisering?

Den plasstillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen i Fagforbundet. Hver arbeidsplass skal ha en tillitsvalgt, og i vedtektene våre står det hvordan vi skal organisere oss og hvorfor. Der står det også om klubborganisering.

19.11.2018

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker!

Fagforbundsuka er en god anledning til å diskutere lønn på arbeidsplassen. Veilederen "Fagforbundet sjekker lønna di" kan hjelpe deg til å sjekke om du og kollegaene er riktig lønnet. Så hvorfor ikke gi tilbud om en lønnssjekk på arbeidsplassen din?

01.11.2018

Hva er egentlig helsefremmende arbeidsplasser?

Det ligger i arbeidsmiljølovens formål – å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Men hva er egentlig en helsefremmende arbeidsplass?

03.10.2018

Hvordan kan tillitsvalgte påvirke hvem og hvor mange som blir rammet i nedbemanningsprosesser?

Ved nedbemanninger er utvalgskretsen noe dere tillitsvalgte skal mene noe om. En utvalgskrets er et avgrensede området innenfor en virksomhet, der nedbemanningsprosessen gjennomføres. Det er av stor betydning hva dere blir enige med arbeidsgiver om, domstolene vil være tilbakeholdne med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

02.10.2018

Lokale drøftinger og lønnstillegg

I et år med hovedtariffoppgjør, som nå i 2018, følger som oftest lokale forhandlinger i de fleste tariffområder. Fagforbundet har og er part i over 70 avtaler.

26.09.2018

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Mange arbeidstakere opplever at virksomheten privatiseres eller at bedriften skifter eier. For noen medfører dette ikke annet enn et skifte av firmanavn, for andre blir det en kamp for å beholde de betingelser og arbeidsoppgaver som ansatte trodde var sikret gjennom arbeidsavtalen med tidligere arbeidsgiver.

18.06.2018

Tid for tariff er tid for verving

Våren er tarifftid og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Kampen for lønn, faglige rettigheter og kollektive avtaler er kjernevirksomheten i fagbevegelsen. Vi må aldri slutte å fortelle at sammen er vi sterke.

07.05.2018

Mister noen jobben med ny pedagognorm i barnehagen?

Det har vært usikkerhet blant medlemmene knyttet til innføringen av pedagognorm i barnehagen høsten 2018.

19.04.2018

Konfliktberedskap for alle tariffområder

Vi skriver 2018 og et nytt hovedtariffoppgjør ligger foran oss. Lokale fagforeninger har debattert og prioritert sine krav på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden.

05.03.2018