For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Pensjon og tariffhopping

Fagforbundet har oppdaget flere tilfeller der arbeidsgivere har brutt tariffbestemmelser knyttet til pensjon. Virksomheter som har tariffestet offentlig tjenestepensjon for ansatte har meldt seg ut av arbeidsgiverforening eller sagt opp standardoverenskomst og innført innskuddspensjon.

08.08.2017

Hva skal til for å kreve tariffavtale

Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

08.06.2017

Hvordan begrense bruk av bemanningsbyråer

Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Fagforbundet er bekymret for liberaliseringen av regelverket, og den økte bruken av bemanningsbyråer.

12.03.2017

Nyttige verktøy på Dine sider

På Dine sider på fagforbundet.no er det lett å logge seg inn. Der er det mange nyttige verktøy for tillitsvalgte.

09.02.2017

Hverdagsverving er hardt arbeid

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer og dyktige tillitsvalgte. Fagforbundet er med i folks hverdag og gjør en forskjell.

08.12.2016

Fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider

Mange vet at man kan søke autorisasjon som helsefagarbeider hvis man allerede er omsorgsarbeider, men ikke alle vet hvordan man egentlig går fram og heller ikke hva som er fordeler og ulemper ved dette.

08.11.2016

Kokebok: Når krav om utvidet stilling blir avvist

Arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

11.10.2016

Møt medlemmene i sosiale medier

Fagforbundet er til stede på facebook, twitter, instagram og youtube – fordi medlemmene er det. Som tillitsvalgte kan dere bidra til å gjøre forbundet tydelig og tilgjengelig for medlemmene, også i disse kanalene.

22.08.2016

Ferie – en rettighet og en plikt

Det er sommerferietid og mange har spørsmål om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie. Vi samlet svar på vanlige spørsmål.

07.07.2016

Vanlige spørsmål og svar om streik

Under et hovedoppgjør må fagforeningene være forberedt på en mulig konflikt. Her er det svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få.

25.04.2016