For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Tariffvår krever rydding i medlemsregisteret Fane 2

Lønn og tariff er blitt helårsjobbing for tillitsvalgte i Fagforbundet. I 2019 er det mellomoppgjør, men likevel minner vi om at hele organisasjonen må være forberedt på konflikt.

01.03.2019

Fortrinnsrett til del av ny stilling

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling. Endringen i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13 gjelder fra 1. januar 2019.

08.02.2019

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Det psykososiale arbeidsmiljøet er enkelt forklart de psykologiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen.

08.02.2019

Årets julegavetips!

Er du sent ute med julegavene? Hva med å gi en solidaritetsgave til Fagforbundets barneby i Angola.

06.12.2018

Hva oppnår vi med god klubborganisering?

Den plasstillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen i Fagforbundet. Hver arbeidsplass skal ha en tillitsvalgt, og i vedtektene våre står det hvordan vi skal organisere oss og hvorfor. Der står det også om klubborganisering.

19.11.2018

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker!

Fagforbundsuka er en god anledning til å diskutere lønn på arbeidsplassen. Veilederen "Fagforbundet sjekker lønna di" kan hjelpe deg til å sjekke om du og kollegaene er riktig lønnet. Så hvorfor ikke gi tilbud om en lønnssjekk på arbeidsplassen din?

01.11.2018

Hva er egentlig helsefremmende arbeidsplasser?

Det ligger i arbeidsmiljølovens formål – å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Men hva er egentlig en helsefremmende arbeidsplass?

03.10.2018

Hvordan kan tillitsvalgte påvirke hvem og hvor mange som blir rammet i nedbemanningsprosesser?

Ved nedbemanninger er utvalgskretsen noe dere tillitsvalgte skal mene noe om. En utvalgskrets er et avgrensede området innenfor en virksomhet, der nedbemanningsprosessen gjennomføres. Det er av stor betydning hva dere blir enige med arbeidsgiver om, domstolene vil være tilbakeholdne med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

02.10.2018

Lokale drøftinger og lønnstillegg

I et år med hovedtariffoppgjør, som nå i 2018, følger som oftest lokale forhandlinger i de fleste tariffområder. Fagforbundet har og er part i over 70 avtaler.

26.09.2018

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Mange arbeidstakere opplever at virksomheten privatiseres eller at bedriften skifter eier. For noen medfører dette ikke annet enn et skifte av firmanavn, for andre blir det en kamp for å beholde de betingelser og arbeidsoppgaver som ansatte trodde var sikret gjennom arbeidsavtalen med tidligere arbeidsgiver.

18.06.2018