For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året og lages av informasjonsavdelinga.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


  Fagforbundet sjekker lønna di - ny utgave

Lønns- og kontraktsjekk er en viktig tjeneste de tillitsvalgte kan gjøre for medlemmene. Hvordan går du fram? Oppskriften finnes i heftet "Fagforbundet sjekker lønna di", som nå er nyrevidert.

04.06.2009

Omorganisering? Vi skal med. Nå!

Rådmannen skal få lov til å tenke tanken ut, men så bør han eller hun innkalle de tillitsvalgte til drøftingsmøte. Dere skal nemlig inn så tidlig som mulig.

19.05.2009

Håndbok for tillitsvalgte etter vedtektene

Hva er Fagforbundets verdigrunnlag? Hva er en plasstillitsvalgt? Hva er en hovedtillitsvalgt? Hvem velger verneombudet? Vet du svaret? Hva med:

24.04.2009

Slik krever du heltid

Fortsatt er det mange som arbeider ufrivillig deltid og som kun er ansatt i små stillingsbrøker. Mange av disse er alltid til disposisjon for arbeidsgiver og stiller opp ved sykefravær, permisjoner og andre ekstravakter. Som tillitsvalgt er det mye du kan gjøre for disse medlemmene.

17.04.2009

Midlertidig ansettelse – en unntakstilstand

Arbeidstakere skal ansettes fast. Det er hovedregelen, og det er bra for oss og det er bra for samfunnet. Noen ganger kan det likevel være hensiktsmessig med midlertidige ansettelser.

09.03.2009

Forbudt å bruke uregistrerte vikarbyråer

1. januar fikk vikarbyråene melde- og registreringsplikt. Arbeidstilsynet har opprettet et register over godkjente foretak. Byråer som ikke er registrert her, er det dermed forbudt å bruke.

05.03.2009

Debattér fagbevegelsens politikk

Både LO og Fagforbundet legger i disse dager opp til en stor debatt om politikken for de neste fire åra. Fagforbundet skal vedta sitt nye handlingsprogram på landsmøtet til høsten, LO-debatten varer ut mars måned.

24.02.2009

Yrkesskade - hva må du passe på?

Alle som får ødelagt sin helse på grunn av arbeidet skal ha lik rett til yrkesskadeerstatning. I dag er det ikke slik fordi belastningslidelser og psykiske lidelser er unntatt. Selv ved skader som faller inn under lovverket får mange avslag fordi medlemmet ikke har gått riktig frem.

05.02.2009

Kompetanse skal lønne seg

I tariffoppgjøret 2008 ble KS og LO/Fagforbundet enige om å kartlegge, verdsette og utvikle de ansattes kompetanse. Om vi skal lykkes i at flest mulig får lønns-uttelling for sin kompetanse, er avhengig av dere tillitsvalgte lokalt.

15.01.2009