For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Varsling - en del av ytringsfriheten

Hensikten med reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er å bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

19.10.2010

Når og hvorfor tvister vi?

Med tvistesak tenker vi på tvist (uenighet) om tolkning eller anvendelse av bestemmelser i tariffavtalen.

03.09.2010

Fagforbundets medlemsportal

15. september lanseres Fagforbundets egne medlemssider på nettet. Portalen vil bedre medlemstilbudet og forenkle kommunikasjonen mellom tillitsvalgte, forbundet og medlemmene.

15.07.2010

Fravær på grunn av transporthindringer

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker dersom du ikke rekker tilbake på jobb på grunn av innstilte fly eller andre transporthindringer?

07.06.2010

Ny ordning gir lavere ytelser

Fra 1. mars 2010 er en ny ytelse kalt arbeidsavklaringspenger tatt inn i Folketrygdloven kapittel 11. Målsettinga er å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere mottakere vil få lavere stønad.

10.05.2010

Viktige verktøy i HMS-arbeidet

Både verneombudene og arbeidsmiljøutvalgene er forankra i arbeidsmiljøloven (AML).

04.05.2010

Viktig å vite om streik

Årets tariffoppgjør nærmer seg og fagforeningene må forberede seg på en mulig konflikt. Under finner du svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgte kan komme til å få.

05.03.2010

Slik kommer din fagforening på nett

Så langt har over 200 fagforeninger fått sine egne nettsider på www.fagforbundet.no – hvorfor er ikke din forening på nett? Fagforbundets tilbud krever ikke teknisk kompetanse.

04.02.2010

Seksuell trakassering

Forrige utgave handlet om trakasseringssaker generelt. Vi levnet da ikke mye håp om muligheten for å nå fram i rettssystemet. Det gjelder dessverre også i saker om seksuell trakassering.

19.01.2010

Trakassering

Til tross for at både likestillingsloven, diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven forbyr trakassering er det svært vanskelig å få økonomisk erstatning for den belastningen man er blitt utsatt for.

18.11.2009