For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Ta opp kampen mot renhold på anbud!

Bedre arbeidsvilkår, motvirke sosial dumping og motarbeide konkurranseutsetting er blant Fagforbundets viktigste oppgaver. Hva gjør du når kommunen vil konkurranseutsette renholdet?

15.09.2009

Rettigheter ved søn- og helgedagsarbeid

Det er mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder for arbeid på søn- og helgedager. Derfor er det utarbeidet et hefte som går gjennom alle bestemmelsene. Heftet finnes på Tillitsvalgtnettet.

31.08.2009

Leie av utenlandske helsearbeidere

Innleide utenlandske helsearbeidere kan fort bli en del av hverdagen for de av dere som har ansvaret for helse- og sosialsektoren. Uten å glemme at dette er mennesker som ønsker å forbedre hverdagen for seg og sine, må dere være på vakt mot at de erstatter ordinære ansatte hvis lønns- og arbeidsvilkår avviker fra tariffavtalen og/eller arbeidsmiljøloven - altså sosial dumping.

10.08.2009

  Fagforbundet sjekker lønna di - ny utgave

Lønns- og kontraktsjekk er en viktig tjeneste de tillitsvalgte kan gjøre for medlemmene. Hvordan går du fram? Oppskriften finnes i heftet "Fagforbundet sjekker lønna di", som nå er nyrevidert.

04.06.2009

Omorganisering? Vi skal med. Nå!

Rådmannen skal få lov til å tenke tanken ut, men så bør han eller hun innkalle de tillitsvalgte til drøftingsmøte. Dere skal nemlig inn så tidlig som mulig.

19.05.2009

Håndbok for tillitsvalgte etter vedtektene

Hva er Fagforbundets verdigrunnlag? Hva er en plasstillitsvalgt? Hva er en hovedtillitsvalgt? Hvem velger verneombudet? Vet du svaret? Hva med:

24.04.2009

Slik krever du heltid

Fortsatt er det mange som arbeider ufrivillig deltid og som kun er ansatt i små stillingsbrøker. Mange av disse er alltid til disposisjon for arbeidsgiver og stiller opp ved sykefravær, permisjoner og andre ekstravakter. Som tillitsvalgt er det mye du kan gjøre for disse medlemmene.

17.04.2009

Midlertidig ansettelse – en unntakstilstand

Arbeidstakere skal ansettes fast. Det er hovedregelen, og det er bra for oss og det er bra for samfunnet. Noen ganger kan det likevel være hensiktsmessig med midlertidige ansettelser.

09.03.2009

Forbudt å bruke uregistrerte vikarbyråer

1. januar fikk vikarbyråene melde- og registreringsplikt. Arbeidstilsynet har opprettet et register over godkjente foretak. Byråer som ikke er registrert her, er det dermed forbudt å bruke.

05.03.2009