For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året og lages av informasjonsavdelinga.

Arkiv for artikler til «Aktuelle råd og tips for tillitsvalgte»


Ny ordning gir lavere ytelser

Fra 1. mars 2010 er en ny ytelse kalt arbeidsavklaringspenger tatt inn i Folketrygdloven kapittel 11. Målsettinga er å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere mottakere vil få lavere stønad.

10.05.2010

Viktige verktøy i HMS-arbeidet

Både verneombudene og arbeidsmiljøutvalgene er forankra i arbeidsmiljøloven (AML).

04.05.2010

Viktig å vite om streik

Årets tariffoppgjør nærmer seg og fagforeningene må forberede seg på en mulig konflikt. Under finner du svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgte kan komme til å få.

05.03.2010

Slik kommer din fagforening på nett

Så langt har over 200 fagforeninger fått sine egne nettsider på www.fagforbundet.no – hvorfor er ikke din forening på nett? Fagforbundets tilbud krever ikke teknisk kompetanse.

04.02.2010

Seksuell trakassering

Forrige utgave handlet om trakasseringssaker generelt. Vi levnet da ikke mye håp om muligheten for å nå fram i rettssystemet. Det gjelder dessverre også i saker om seksuell trakassering.

19.01.2010

Trakassering

Til tross for at både likestillingsloven, diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven forbyr trakassering er det svært vanskelig å få økonomisk erstatning for den belastningen man er blitt utsatt for.

18.11.2009

Tvist om arbeidstid, permisjon og fortrinnsrett

Med den nye arbeidsmiljøloven fra 2006 fikk vi en tvisteløsningsnemnd som er hjemlet i § 17-2. Dette er Tvisteløsningsnemnda:

28.10.2009

Rettigheter når turnusen legges om

Omlegging av turnus er en problemstilling tillitsvalgte står overfor med jevne mellomrom. Spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren er det en tendens at turnusen legges om ganske ofte.

12.10.2009

Prøvetid – en usikker tilværelse?

Blir du sagt opp i prøvetida har du som hovedregel bare 14 dagers oppsigelsestid og du har ikke rett til å fortsette i stillingen til en eventuell dom er falt. Du er altså uten jobb og inntekt etter 14 dager.

24.09.2009

Ta opp kampen mot renhold på anbud!

Bedre arbeidsvilkår, motvirke sosial dumping og motarbeide konkurranseutsetting er blant Fagforbundets viktigste oppgaver. Hva gjør du når kommunen vil konkurranseutsette renholdet?

15.09.2009