For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 800 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Den kommer ti ganger i året, og finnes på nett og som en egen app.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Valgretten vant fram

Fagforbundet vant en knusende seier over Oslo kommune da Oslo tingrett slo fast at ni sykehjemsansatte får beholde jobbene sine i kommunen.

16.11.2010

Etterbetaling i 81 kommuner

Sandefjorddommen sier at dersom du jobber dobbelt deltid, eller deltid i forskjellige former og oppfyller ulempekriteriene, skal du ha betalt som turnusarbeider.

04.10.2010

Rett til heltid og full stilling

Fagforbundet intensiverer arbeidet med å sikre medlemmer rett til heltid eller større, faste stillingsbrøker.

13.07.2010

Vant fram i Trygderetten

Et tungt løft brakk omsorgsarbeiderens rygg og hun ble 100 prosent ufør. NAV mente bare en fjerdedel av uførheten hennes skyldtes yrkesskaden, men Trygderetten gir Fagforbundet rett.

28.06.2010

Trygderetten avviser kvikksølvplager

Nå kommer kjennelsene fra Trygderetten i kvikksølvsaker, foreløpig med negativt resultat. – Sterkt beklagelig, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

28.06.2010

Fikk full stilling

Hjelpepleieren Anne-Britt Egeland gikk til sak mot Kvinnherad kommune, og i april fikk hun heltidsstilling.

28.05.2010

Viktig seier for hjelpepleiere

En dom i Arbeidsretten slår fast at hjelpepleiere skal ha høyere lønn enn sykepleierne de leder.– En prinsipielt viktig dom som vi er glade for, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord.

19.04.2010

Delt skyld for uriktig pensjon

I en tvist om tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon har Trygderetten gitt et medlem delvis medhold. Medlemmet hadde mottatt for mye uførepensjon - etter anke ble ansvaret delt mellom medlemmet og KLP.

19.03.2010

Tilkallingsvikarer har rett til yrkesskadeerstatning

Tilkallingsvikarer er omfattet av yrkesskadebestemmelsene etter hovedtariffavtalen. Dette er avklart etter en tvist mellom Fagforbundet og forsikringsselskapet KLP.

10.02.2010

Sykefravær ble til fradrag

I en oppsiktvekkende dom ga Høyesterett sykehuset rett i at en vikars sykefravær skulle trekkes fra når grunnlaget for rett til fast jobb etter fireårsregelen i AML § 14-9, 5. ledd, skulle regnes ut. En kommende lovendring kan gjøre dommen enestående.

19.01.2010