For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Prinsipp som betyr store penger

Fagforbundet har vunnet: Renter på yrkesskadeerstatning skal regnes fra da skaden ble meldt, ikke fra tidspunktet for nav-vedtaket. For medlemmet utgjør forskjellen over 400 000 kroner.

16.09.2009

Flyttet buss - usaklig oppsagt

En bussjåfør har fått rettens medhold i at han ble usaklig oppsagt etter å ha flyttet en buss uten gyldig førerkort. Oslo tingrett mente enstemmig at oppsigelsen var usaklig.

31.08.2009

Samlivsbrudd ble usaklig oppsigelse

Eieren av en privat barnehage i Trøndelag er dømt til å betale erstatning og oppreisning til to ansatte som mistet jobben etter at eierens ektefelle trakk seg fra driften. – Dette er en virksomhetsoverdragelse og oppsigelsene var usaklige, lyder dommen.

07.08.2009

Får likevel erstatning for Sara-heisuhell

Hjelpepleierens arbeidsuhell med Sara-heisen på sykehjemmet er årsaken til hennes skulderplager og skal føre til ménerstatning. Det slår lagmannsretten fast, og opphever trygderettens kjennelse.

20.05.2009

Siger for heiltid

Fire deltidstilsette kvinner vann over arbeidsgivaren Granvin kommune i ein historisk dom frå Hardanger tingrett heilt på tampen av 2007. Saka var prinsipielt svært viktig for Fagforbundet, som no skal føre tilsvarande saker mot ei rekke kommuner.

23.04.2009

Ingen yrkeskadeerstatning for oppdragstaker

Etter fem års innsats for kommunen som besøkshjem blir en kvinne yrkesskadet i en bilulykke etter å ha hentet barnet hun har ansvar for. Verken Nav eller trygderetten gir henne rett i kravet om yrkesskadeerstatning.

26.03.2009

Anker kantordom i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim har anket dommen som sa det var galt å tvangsflytte en domkantor fra Nidarosdomen til Strinda kirke til Høyesterett. Domkantoren fikk lagmannsrettens medhold i at han ikke kunne flyttes fra Nidarosdomen mot sin vilje.

12.03.2009

Urettmessig avskjediget fordi han var tillitsvalgt

En dom i Kristiansand tingrett mot arbeidsgiver Skjærgårdskollektivet AS slår fast at tillitsvalgte har et ekstra sterkt stillingsvern. Det ble full seier til Fagforbundet og Vidar Jacobsen.

17.02.2009

Hjelpepleiere unngikk oppsigelse

Nordlandssykehuset har trukket tilbake oppsigelsen av fire hjelpepleiere på kirurgisk avdeling ved sykehuset. Sykehuset sa opp de fire som ledd i en større spareplan og ville erstatte dem med sykepleiere.

03.02.2009

Tungt løft ga erstatning

En høyesterettsdom fra november om forståelsen av yrkesskadeforsikringsloven sier at en skade pådratt etter et tungt løft gir grunnlag for yrkesskadedekning. Dommen er et viktig argument for at en ny arbeidsskadelov også må omfatte belastningslidelser.

15.01.2009