For tillitsvalgte

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. De fleste er plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte.

Arkiv for artikler til «Dommer fra arbeidslivet»


Trygderetten avviser kvikksølvplager

Nå kommer kjennelsene fra Trygderetten i kvikksølvsaker, foreløpig med negativt resultat. – Sterkt beklagelig, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

28.06.2010

Fikk full stilling

Hjelpepleieren Anne-Britt Egeland gikk til sak mot Kvinnherad kommune, og i april fikk hun heltidsstilling.

28.05.2010

Viktig seier for hjelpepleiere

En dom i Arbeidsretten slår fast at hjelpepleiere skal ha høyere lønn enn sykepleierne de leder.– En prinsipielt viktig dom som vi er glade for, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord.

19.04.2010

Delt skyld for uriktig pensjon

I en tvist om tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon har Trygderetten gitt et medlem delvis medhold. Medlemmet hadde mottatt for mye uførepensjon - etter anke ble ansvaret delt mellom medlemmet og KLP.

19.03.2010

Tilkallingsvikarer har rett til yrkesskadeerstatning

Tilkallingsvikarer er omfattet av yrkesskadebestemmelsene etter hovedtariffavtalen. Dette er avklart etter en tvist mellom Fagforbundet og forsikringsselskapet KLP.

10.02.2010

Sykefravær ble til fradrag

I en oppsiktvekkende dom ga Høyesterett sykehuset rett i at en vikars sykefravær skulle trekkes fra når grunnlaget for rett til fast jobb etter fireårsregelen i AML § 14-9, 5. ledd, skulle regnes ut. En kommende lovendring kan gjøre dommen enestående.

19.01.2010

Brannmannskade ikke godkjent

Fagforbundet tapte i juni en sak i lagmannsretten, på vegne av en brannmann i Finnmark. Mannen fikk en ryggskade på en obligatorisk øvelse, men trygderetten godkjente ikke hendelsen som yrkesskade.

19.11.2009

Usaklig oppsagt av Helse Bergen

Etter nesten tre års kamp mot Helse Bergen, vant en mannlig renholder en knusende seier. Retten feide påstander om trusler, ordrenekt og tyveri til side som grunnløse.

02.11.2009

Rettsforlik om jobb og hjem

Det var ikke bare jobben vaktmesteren ville miste da han ble oppsagt fra stillingen sin. Han og familien sto også i fare for å bli kastet ut av hjemmet sitt fordi dette var en tjenestebolig.

15.10.2009

Fra seier til tap

I 2008 vant Fagforbundet og pater Robert Kanoza en arbeidsrettssak mot Oslo katolske bispedømme i Oslo tingrett. Nå har Kanoza tapt saken i Borgarting lagmannsrett og fått den avvist av Høyesterett.

30.09.2009